Ondernemersdesk (niet-ondernemende partner)

Scheiden en jouw partner heeft een eigen bedrijf

Steeds meer mensen hebben een eigen onderneming in de vorm van een eenmanszaak/zelfstandige, een vennootschap onder firma of een bv. Als gevolg daarvan wikkelt de Scheidingsplanner steeds vaker een scheiding af waarbij er sprake is van een onderneming. Hierbij begeleiden we niet alleen de ondernemer zelf, maar juist ook zijn/haar partner: de niet-ondernemer.

De ondernemersdesk van de Scheidingsplanner

Een scheiding met een eigen bedrijf is complex. Er spelen veel belangen mee en er zitten financieel en fiscaal veel haken en ogen aan. De cijfers moeten goed geïnterpreteerd worden en ieders belangen moeten afgewogen worden. Het komt vaak voor dat slechts een van de twee partners ondernemer is. De ondernemer heeft dan qua kennis meestal een voorsprong op de niet-ondernemende partner. Wij merken dat er bij deze partner over het algemeen veel behoefte is aan een scheidingsadviseur die hem/haar kan meenemen in alle onderwerpen die bij een echtscheiding komen kijken. En vooral bij alle vraagstukken die met de onderneming te maken hebben.

In Nederland zijn niet veel scheidingsadviseurs die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van ondernemers of hun partners die gaan scheiden. Ook bij hen ontbreekt vaak de specifieke kennis om de financiële, fiscale en juridische kaders goed in kaart te brengen. Hierdoor kan tevens de vaardigheid om een vertaalslag te maken voor de niet-ondernemende partner ontbreken.

De Scheidingsplanner heeft deze kennis en ervaring al 15 jaar wel in huis. Behalve de ondernemer kan daarom juist ook zijn/haar partner bij onze ondernemersdesk terecht met alle vragen over de echtscheiding en het eigen bedrijf. Bovendien kunnen wij met onze ondernemersdesk jullie scheiding op alle fronten goed regelen en jullie van begin tot eind samen of alleen begeleiden.

Waarom kiezen voor begeleiding van onze ondernemersdesk?

Voor onze ondernemersdesk is scheiden met een eigen zaak dagelijkse kost, waar het voor jou vaak nieuwe zaken zijn. Ondanks dat jij niet de ondernemer bent, heeft jouw scheiding natuurlijk wel doorwerking in jouw financiële toekomst. Daarom is het van belang om goed naar jullie situatie te kijken. De Scheidingsplanner van onze ondernemersdesk neemt de tijd om de materie aan jou uit te leggen en werkt met een duidelijk en overzichtelijk Scheidingsplan®, zodat het voor eenieder van jullie inzichtelijk en begrijpelijk is.

Daarnaast is de Scheidingsplanner van onze ondernemersdesk een onafhankelijke derde. Als wij jullie op basis van mediation begeleiden dan blijven wij neutraal en kijken wij naar beider wensen, belangen en doelstellingen. Dit is voor jullie een prettige uitgangspositie, omdat jullie erop kunnen vertrouwen dat er onpartijdig naar de jaarstukken van de onderneming wordt gekeken.

Maar wat komt er dan kijken bij een scheiding met een bedrijf?

Allereerst dient gekeken te worden naar het huwelijksgoederenregime. Zijn jullie getrouwd in (beperkte) gemeenschap van goederen of zijn er huwelijkse voorwaarden opgesteld? Bij ondernemers zien wij vaak dat laatste, namelijk dat partijen huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld. Ervaring leert echter dat deze meestal niet worden uitgevoerd tijdens het huwelijk of dat het partijen niet meer voor ogen staat wat zij exact hebben afgesproken in deze huwelijkse voorwaarden. Het huwelijksgoederenregime, maar dus ook de inhoud van de (eventueel aanwezige) huwelijkse voorwaarden, speelt een belangrijke rol bij de vraag of en hoe de onderneming moet worden meegenomen in de vermogensverdeling of vermogensverrekening.

Als is vastgesteld dat de onderneming meegenomen moet worden in de verdeling van het vermogen, komen er veel nieuwe vraagstukken bij:

  • Wat is de onderneming waard?
  • En wat betekent dit dan eigenlijk?
  • Waar heeft de ander wellicht recht op?
  • Hoe gaat de eventuele uitkoop eruitzien?
Eenzijdig scheiden met een eigen onderneming

Vind jij het echter lastig om samen met jouw partner het scheidingstraject te doorlopen, bijvoorbeeld omdat je het moeilijk vindt om voor jouw eigen belangen op te komen? Of misschien omdat jullie er samen niet uitkomen? Ook dan kan de ondernemersdesk van de Scheidingsplanner jou goed vertegenwoordigen. Wij staan jou ook graag eenzijdig bij en onze specialisatie met betrekking tot ondernemers in een echtscheiding kan jou juist verder brengen in het gehele proces, mede omdat wij het gehele plaatje voor jou inzichtelijk maken.

Persoonlijke tip van de Scheidingsplanner

Vraag ook zeker ons digitale scheidingsboekje speciaal voor scheidende ondernemers en hun partners aan. In het boekje vind je veel informatie over de gevolgen van de scheiding voor het bedrijf. Daarnaast besteden we in dit boekje natuurlijk ook aandacht aan onderwerpen als de kinderen, de woning en de alimentatie. Je kunt het scheidingsboekje hier gratis aanvragen.

Scheidingsplanner Eveline Minkes

Kinder- en partneralimentatie

Als jouw partner een eigen onderneming heeft, wordt de berekening van de kinder- en/of partneralimentatie daarnaast ook een stuk complexer. Het is immers niet altijd duidelijk wat de inkomsten zijn. Dit alles vraagt om een uitgebreide analyse. Onze ondernemersdesk is gespecialiseerd in het ontrafelen van de jaarstukken van zowel een eenmanszaak als van een vof of een bv. Ook kan onze ondernemersdesk goed inzichtelijk maken wat de financiële situatie van de onderneming is.

De resultaten van de afgelopen jaren spelen in ieder geval een rol bij het vaststellen van de winst uit onderneming, maar ook de kasstroom en het verwachtingsperspectief richting de toekomst is iets wat met jullie wordt besproken. Op basis hiervan kan bijvoorbeeld bepaald worden welke winst uit de onderneming passend is om mee te nemen voor de kinder- en/of partneralimentatie.

 

Financiële en fiscale haken en ogen bij een scheiding met onderneming

Naast de complexiteit kunnen er, zoals gezegd, fiscaal en financieel gezien veel haken en ogen zijn. Hoe dient bijvoorbeeld omgegaan te worden met een rekening courant binnen de onderneming? Daarnaast heeft de ondernemer vaak uitstel voor de belastingaangifte, maar hoe gaan jullie om met een eventuele aanslag dan wel teruggave over de jaren dat jullie nog getrouwd waren? Is er sprake van een oudedagsvoorziening binnen de onderneming en hoe dient hiermee omgegaan te worden? En denk ook aan de aandelen van een bv die (wellicht) moeten worden overgedragen na de echtscheiding. Het is dus van belang dat een financieel specialist wordt ingeschakeld.

Financiële en fiscale haken en ogen bij een scheiding met onderneming

Onze ondernemersdesk: iedereen verder, ook de onderneming!

Onze ondernemersdesk is gericht op een nieuwe toekomst voor alle betrokken partijen: jij als niet-ondernemer, jouw ex-partner, jullie eventuele kinderen en de onderneming. Wij kijken bij de berekeningen naar alle relevante zaken, zoals de bezittingen, de (jaar)cijfers, de schulden, het toekomstperspectief, enzovoort en kunnen voor jullie de juridische, financiële en fiscale kaders inzichtelijk maken, zodat jij en jouw ex-partner weloverwogen keuzes kunnen maken.

Uitgangspunt is de er concrete afspraken worden gemaakt, zodat er zo min mogelijk open eindjes zijn en eenieder weet waar hij/zij aan toe is. Dit geeft duidelijkheid voor de toekomst. In het gehele proces houden we tevens oog voor de emoties en zorgen we ervoor dat onder meer de onderlinge communicatie op gang blijft. Alles is erop gericht dat eenieder van jullie na de scheiding verder kan.

Vragen of een afspraak maken?

Heb jij vragen over een echtscheiding met een eigen bedrijf? Of wil jij graag een afspraak maken om jouw persoonlijke situatie met ons te bespreken? Aarzel niet en neem contact met ons op, onze ondernemersdesk staat je graag te woord. Bel 085 - 273 97 52 of e-mail naar ondernemersdesk@scheidingsplanner.nl.

Scheiden met een eigen bedrijf

Terug naar boven