Feiten en cijfers 15 jaar echtscheidingen

Gepubliceerd op 21-10-2021 door de Scheidingsplanner

15 jaar echtscheidingen: de feiten en cijfers

We bestaan 15 jaar. In al die jaren hebben wij natuurlijk diverse ontwikkelingen op het gebied van echtscheidingen meegemaakt. Zo is bijvoorbeeld het aantal vechtscheidingen gelukkig afgenomen, maar is het aantal scheidingen op latere leeftijd juist flink toegenomen. Daarnaast zijn er andere zorgregelingen voor de kinderen gekomen en worden tegenwoordig mediators, zoals de Scheidingsplanner, het vaakst ingeschakeld om de scheiding te regelen. In dit artikel nemen wij jou mee in de feiten en cijfers van 15 jaar scheidingsbemiddeling.

Cijfers echtscheidingen

De cijfers van het CBS over het aantal echtscheidingen en ontbonden partnerschappen gaat tot 10 jaar terug. Het jaar 2014 kende een piek in het aantal echtscheidingen als gevolg van de nasleep van de economische crisis. In de jaren daarna is het aantal echtscheidingen gedaald naar zo’n 30.000 echtscheidingen per jaar. Dit kan mede veroorzaakt worden door het feit dat er in Nederland minder getrouwd wordt (in 10 jaar tijd van 75.000 naar 65.000 huwelijken per jaar) en er vaker voor een geregistreerd partnerschap gekozen wordt (van 10.000 naar 25.000 geregistreerde partnerschappen per jaar). Dit verklaart voor het overgrote deel tevens de toename van het aantal ontbonden partnerschappen in deze periode.

Cijfers van het CBS over echtscheidingen

In het jaar 2020 viel het aantal echtscheidingen nog iets lager uit in verband met uitstelgedrag door de coronacrisis. Het uitstelgedrag is voor een groot deel te verklaren door de onzekere tijd waarin we geleefd hebben; we zien dit uitstelgedrag namelijk ook terug gedurende de economische crisis van jaren geleden. Een andere oorzaak is de huidige krappe huizenmarkt, waardoor het moeilijk kan zijn om aan een andere woning te komen. Je leest hier meer over in het artikel ‘Ik wil scheiden, maar heb geen woning’.

Scheiden op latere leeftijd

Waar in het aantal scheidingen in Nederland een daling te zien is, neemt het scheiden op latere leeftijd toe. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten een overduidelijke stijging zien van het aantal echtscheidingen onder 50- en 60-jarigen en zelfs onder 70- tot 80-jarigen. Het aantal 50-plussers dat in Nederland per jaar scheidt is in de afgelopen twintig jaar dan ook bijna verdubbeld naar ruim 20.000 mensen.

Zorgregelingen voor de kinderen

Gelukkig is het aantal vechtscheidingen de afgelopen jaren flink afgenomen. Dit is mede te danken aan de hoeveelheid aandacht in de media over bijvoorbeeld het kunnen scheiden zonder strijdende advocaten. Momenteel is zo’n 6% van de scheidingen nog een vechtscheiding.

Een andere oorzaak is dat het belang van de kinderen steeds meer voorop lijkt te staan. Zo wordt er de laatste jaren steeds vaker voor een andere zorgregeling gekozen dan de standaard ‘weekendregeling’. Andere zorgregelingen zijn co-ouderschap en birdnesting. Ouders kiezen vooral steeds vaker voor co-ouderschap na de scheiding. Waar in 2010 in slechts 25% van de gevallen sprake was van co-ouderschap is dat nu gestegen naar zo’n 35%. Overigens zijn mannen meer uitgesproken voorstanders van co-ouderschap. Zij vinden vaker dat co-ouderschap het uitgangspunt moet zijn (60% vs. 40%), dat het belangrijk is om het contact met beide ouders gelijk te houden (69% vs. 57%), en dat kinderen hier beter bij zullen gedijen (49% vs. 36%).

Ontwikkelingen in wet- en regelgeving

Uiteraard hebben wij de afgelopen 15 jaar ook het nodige zien veranderen op het gebied van wet- en regelgeving. Zo is er in het jaar 2000 een nieuwe wet aangenomen, waardoor men niet meer verplicht is om tijdens het huwelijk samen te wonen. Hierdoor zijn het aantal scheidingen van tafel en bed aanzienlijk afgenomen. Een ander voorbeeld is dat scheidende ouders van 2009 wettelijk verplicht zijn voor hun kinderen een ouderschapsplan op te stellen. Meer recente voorbeelden zijn de aanpassingen in de duur van de partneralimentatie sinds 2020 en het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding dat nu bij de Tweede Kamer ligt.

Ontwikkelingen in scheidingsbegeleiding

Waar in onze beginjaren de meeste scheidingen vooral nog door advocaten juridisch begeleid werden, ligt de nadruk nu op overlegscheidingen en het financieel ontvlechten van de relatie. Mediators, zoals de Scheidingsplanner, worden tegenwoordig het meest ingeschakeld om de scheiding te begeleiden. Uit onderzoek blijkt dat als ex-partners in staat zijn om onderling tot goede afspraken te komen, dit het meest positieve effect op de beleving van de scheiding heeft.

Ook is het met elkaar in goed overleg afspraken maken over de financiën steeds belangrijker geworden. Ex-partners die tijdens de scheiding goede financiële afspraken hebben gemaakt kijken namelijk met een beter gevoel terug op de scheiding dan ex-partners die naar de rechter zijn gestapt. Wel geven gescheiden partners in een onderzoek aan dat zij zich beter hadden willen verdiepen in de lange termijn financiële gevolgen van hun scheiding (31%) of betere financiële afspraken hadden willen maken (26%). Het is hierbij wel opmerkelijk dat maar ongeveer de helft van de ex-partners tevreden terugkijkt op de financiële afhandeling van hun scheiding. Het onderwerp partneralimentatie heeft hier veel invloed op. Daarnaast geeft een kwart (26%) van de ex-partners aan dat zij door emoties niet de juiste beslissingen hebben genomen.

Bovenstaande uitkomsten geven aan hoe belangrijk het is dat je voor een financieel onderlegde scheidingsadviseur kiest. De grootste punten van zorg zijn de maandelijkse lasten en de koopwoning, gevolgd door partner- en kinderalimentatie. De Scheidingsplanner kan je als geen ander op deze punten helpen en jou perspectief voor jouw toekomst na uw scheiding bieden. Jouw scheiding wordt van A tot Z op financieel, fiscaal en juridisch gebied door ons tot in de puntjes geregeld, waarbij wij tevens oog houden voor de langere termijn en de emoties die kunnen meespelen. Al 15 jaar staan wij onze klanten met raad en daad terzijde, met als resultaat een hoge klantwaardering.

Terug naar boven