Wat moet u regelen bij een scheiding met kinderen?

Scheiden tijdens de lockdown: persoonlijk bij een vestiging, online via videobellen of andere opties

Wat is het effect van de scheiding op kinderen?

Hoe u het ook wendt of keert, een scheiding is voor een kind altijd vervelend. Ze gaan met grote veranderingen te maken krijgen: de veilige basis van het gezin valt weg, net als de dagelijkse aanwezigheid van beide ouders. En misschien moeten ze zelfs wel naar een nieuwe school. Maar ondanks dat ze veel last van uw scheiding kunnen hebben, blijkt uit onderzoek dat het met de meeste kinderen op den duur wel weer goed gaat.

Kinderen zijn namelijk flexibel en kunnen vaak meer hebben dan we denken. Ze kunnen ook de voordelen zien: geen ruzie meer tussen papa en mama, twee keer hun verjaardag vieren met twee keer zoveel cadeautjes en dubbele vakanties. Door tijdens de scheiding veel aandacht aan alle zaken rondom uw kinderen te besteden, kunt ook u een goede basis leggen voor een beetje nieuw geluk. Wat moet u allemaal regelen bij een scheiding met kinderen?

Kinderalimentatie

Na scheiding blijft u samen verantwoordelijk voor de kinderen, zowel voor de zorg als voor de financiën. Dit is wettelijk vastgelegd. Goede afspraken over kinderalimentatie zijn noodzakelijk, zodat uw kind dezelfde dingen kan blijven doen als voor de scheiding. De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van een aantal factoren:

 • Het netto gezinsinkomen
 • De leeftijd van het kind
 • Het aantal kinderen
 • Het aantal dagen per maand dat het kind verblijft bij de niet-verzorgende ouder
 • Eventuele buitengewone hoge kosten (zoals buitengewone sporten, hobby’s en studie)

De afspraken legt u vast in het ouderschapsplan of het echtscheidingsconvenant. De rechter toetst bij minderjarige kinderen altijd de afspraken die u samen heeft gemaakt. Komt u er samen niet uit, dan beslist de rechter.

Zorg tijdens de scheiding voor een soepel proces voor uw kinderen

Hoe uw kinderen uw scheiding ervaren is sterk afhankelijk van hoe u met de scheiding omgaat. Daarom is het belangrijk dat uw scheiding zo soepel mogelijk verloopt. Voorkom dat uw kinderen de dupe van uw scheiding worden en maak vooral geen ruzie waar ze bij zijn. Betrek ze daarnaast goed bij het proces en geef ze niet het gevoel dat ze er alleen voor staan.

Persoonlijke tip van uw Scheidingsplanner

Een belangrijke eerste stap is het informeren van de kinderen over de beslissing. Dit vraagt afstemming en soms ook voorbereiding. Probeer een geschikt moment te vinden waarop je samen met de andere ouder de kinderen op een rustige manier kunt vertellen dat jullie besloten hebben uit elkaar te gaan. Hoe moeilijk dat ook kan zijn, val elkaar daarbij niet af. Laat de kinderen merken dat zij niet hoeven te kiezen en jullie er samen voor de kinderen zullen zijn.

Scheidingsplanner Rudi Mertens

Informeer uw kinderen op tijd over de scheiding

Dit is een belangrijke eerste stap. Veel ouders wachten hier te lang mee, meestal vanuit de gedachten dat ze hun kinderen hiermee beschermen. Kinderen vermoeden echter al snel dat er iets mis is, ze krijgen vaak meer mee dan u denkt. Houd uw plannen om uit elkaar te gaan dan ook niet te lang verborgen, maar betrek ze tijdig bij het proces. Vertel ze in ieder geval:

 • Dat u niet meer samen in één huis blijft wonen
 • Dat u altijd van hen blijft houden en voor hen blijft zorgen
 • Dat ze u altijd alles kunnen vragen
 • Dat het niet hun schuld is, maar dat het te maken heeft met moeilijkheden tussen u beiden
 • Dat het besluit definitief is en dat ze echt niets kunnen doen om u weer bij elkaar te brengen

U leest hier meer over 'Scheiden, hoe vertel ik het mijn kind?'

Een goede zorg- of omgangsregeling is van groot belang

Over het algemeen verblijven kinderen na de scheiding hoofdzakelijk bij één van beide ouders. In de zorg-of omgangsregeling maakt u afspraken over het contact tussen beide ouders. U legt onder meer vast wanneer en hoe lang de andere ouder de kinderen ziet. De zorg-of omgangsregeling maakt onderdeel uit van het ouderschapsplan.

Uit onderzoek is overigens gebleken dat regelmaat in de omgang met de niet-verzorgende ouder van groot belang is voor de ontwikkeling en stabiliteit van uw kinderen. Als u deze regelmaat niet afspreekt, dan moet u per keer afspraken maken over het verblijf van uw kinderen, ook wat betreft het ophalen en brengen. Uw kinderen zijn daar niet bij gebaat omdat dit de nodige misverstanden en spanningen met zich meebrengen.

Hoe zit het met een ouderschapsplan?

Gehuwde en geregistreerde ouders en samenwonende ouders met gezamenlijk gezag zijn wettelijk verplicht voor hun minderjarige kinderen een ouderschapsplan op te stellen. Het ouderschapsplan moet goed bij uw kinderen en bij u als ouders passen. Betrek ze dan ook bij het opstellen van het ouderschapsplan, zodat zij hun belangen en wensen duidelijk kunnen maken. In het ouderschapsplan moeten minimaal de volgende afspraken opgenomen worden:

 • Hoe u als ouders de zorg- en opvoedingstaken gaat verdelen of de omgang gaat regelen. Zo moet u bijvoorbeeld vastleggen waar het kind verblijft, hoeveel tijd hij/zij met iedere ouder doorbrengt en wie welke taken op zich neemt
 • Hoe u elkaar informatie verstrekt en hoe u met elkaar overleg gaat plegen
 • Hoe u omgaat met de kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen

Meer informatie over het ouderschapsplan vindt u hier: 'Wat is een ouderschapsplan?'

Betrek kinderen vanaf 12 jaar bij het ouderschapsplan

Kinderen vanaf 12 jaar moeten sowieso betrokken worden bij het opstellen van het ouderschapsplan. Zij moeten namelijk voor de beoordeling van het ouderschapsplan door de rechter een ‘kindverklaring’ ondertekenen. Hiermee verklaart ieder kind dat hij/zij betrokken is geweest bij het opstellen van het plan en hoe het kind tegen de gemaakte afspraken aankijkt. Uw kind mag ook aangeven of het door de kinderrechter gehoord wil worden. Betrek uw kind wat ouder is dan 12 jaar dan ook bij belangrijke onderwerpen zoals waar hij/zij wil wonen, de zorgverdeling, vakanties et cetera.

Wat is co-ouderschap?

Steeds meer scheidende ouders kiezen voor co-ouderschap. Bij co-ouderschap delen gescheiden ouders de zorg- en opvoedingstaken samen. Uw kinderen wonen om de beurt bij hun moeder en hun vader. Het kan ook andersom: ze wonen continue in één huis en u als ouder komt daar om de beurt voor hen zorgen. Lees hier verder over co-ouderschap.

Denk ook aan het behoud van familiebanden

Het is een feit dat kinderen de scheiding beter verwerken als zij mensen om zich heen hebben die hun het gevoel geven er niet alleen voor te staan. Wanneer u als ouders door alle emoties en zorgen minder beschikbaar bent, kan het ze helpen als zij met hun emoties en vragen terecht kunnen bij andere volwassenen. Zoals opa of oma of een ander familielid. Ouders doen er goed aan deze contacten te stimuleren. Uit buitenlands onderzoek blijkt ook dat kinderen met een hechtere band met grootouders tijdens en na de scheiding, minder aanpassingsproblemen vertonen. Laat uw kinderen daarom zoveel mogelijk met beide families contact houden.

Lees meer over het behoud van familiebanden

Vragen of een afspraak maken?

Wij begeleiden u in het overleg over de afspraken en geven u tips en adviezen. Samen met u stellen wij een ouderschapsplan op, waarin precies wordt opgenomen hoe de zorg wordt verdeeld. Hierbij adviseren we u over de verschillende vormen van ouderschap, zoals co-ouderschap. Ook bevat het ouderschapsplan een uitgebreide berekening van de kinderalimentatie, exact toegespitst op uw situatie. Zo zorgen we er samen voor dat alle zaken inzichtelijk en goed geregeld zijn voor een beetje nieuw geluk. Daarnaast regelen wij uw scheiding ook financieel en fiscaal tot in de puntjes! Meer weten? Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Terug naar boven