De onderneming in de scheiding

Scheiden als ondernemer

Als u gaat scheiden als ondernemer, dan krijgt u er zowat een extra onderneming bij. Immers, als ondernemer komen er nog veel meer zaken op u af dan bij een ‘gewone’ scheiding. Naast het maken van afspraken over de basisonderwerpen zoals de woning, kinderen en alimentatie, moet voor uw bedrijf ook alles in goede banen geleid gaan worden. U wilt tenslotte niet dat de continuïteit van uw bedrijf in gevaar gaat komen door uw scheiding. En in de tussentijd moet u ook nog blijven ondernemen. Hoe zorgt u ervoor dat uw onderneming ook na de scheiding goed blijft draaien?

Wat zijn de startpunten bij scheiden met een eigen bedrijf?

Om te bekijken wat er met uw bedrijf gebeurt tijdens en na de scheiding zijn een aantal zaken van belang. We starten dan ook met het in kaart brengen van uw situatie:

  • Wat voor soort onderneming heeft u: een eenmanszaak, VOF of een BV?
  • Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd of heeft u huwelijkse voorwaarden?
  • Is het bedrijf van u samen? Zo ja, wilt u het bedrijf samen voortzetten of juist niet?
  • Eén van u is eigenaar, maar uw ex-partner heeft misschien meegewerkt in het bedrijf? Of is wellicht aandeelhouder?

Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd?

Bent u als ondernemer in algehele gemeenschap van goederen getrouwd, dan is het bedrijf onderdeel van het te splitsen vermogen. Vaak komt het erop neer dat een van beide partners wordt uitgekocht. Dit is ook het geval als u een geregistreerd partnerschap hebt zonder voorwaarden.

Of heeft u huwelijkse voorwaarden?

Als er huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, is het zaak goed te kijken wat hierin is opgenomen over de verdeling van de onderneming. Ook is het van belang of er een verrekenbeding is opgesteld. Hierin is opgenomen dat u aan het einde van ieder kalenderjaar met elkaar moet verrekenen wat u verdiend heeft. Probleem is echter dat er vaak niet jaarlijks met elkaar verrekend is, dit leidt dan achteraf meestal tot problemen.

Hoe zit het met de waarde van uw bedrijf bij de scheiding?

Allereerst moet worden vastgesteld of de waarde van de onderneming onder het te verdelen/verrekenen vermogen valt. Indien dit het geval is, dan zijn deze vervolgvragen van belang:

  • Wat is de waarde van de onderneming?
  • Wie gaat de waarde van de onderneming vaststellen?
  • Welke waarderingsmethode wordt gehanteerd?
  • Wat is het inkomen uit de onderneming?

Over het algemeen wordt de waarde van de onderneming vastgesteld door een accountant of een persoon die bedrijven taxeert. Dat klinkt eenvoudig, maar is vaak één van de moeilijkste punten bij verdeling van de onderneming. Met name de waardering van de activa en een eventuele ‘goodwill’ kan leiden tot hevige discussies. En als beide partners het uiteindelijk eens zijn over de waardebepaling, dan is het vaak ingewikkeld om te bepalen op welke manier de waarde moet worden verdeeld.

De onderneming en de Scheidingsplanner

Als een ondernemer gaat scheiden, staan er enorm veel belangen op het spel. Het is in beider belang dat de voortzetting van de onderneming niet in gevaar komt. Want de rekeningen zullen straks toch ergens van betaald moeten worden. Bedenk dat er fiscaal en financieel veel haken en ogen zijn. Schakel dus altijd een financieel specialist in. De Scheidingsplanner is één van de weinige partijen in Nederland die de (echt)scheiding van een ondernemer op alle fronten goed kan regelen en van begin tot eind kan begeleiden. Wij kijken bij de berekeningen naar alle relevante zaken, zoals de bezittingen, cijfers, schulden, toekomstperspectief, enzovoort. En wij geven u een helder advies over de verdeling en de voortzetting van uw bedrijf. Zodat u na de scheiding met een goed gevoel weer verder onderneemt!