Relatietips voor tijdens de scheiding

Gepubliceerd op 01-08-2018 door de Scheidingsplanner

Tips voor jullie relatie tijdens de scheiding

Tijdens een scheiding kunnen de emoties hoog oplopen. Ook kan het voorkomen dat beide partijen op bepaalde punten recht tegenover elkaar komt te staan. Wat scheidende partijen echter niet moeten willen is in een vechtscheiding terechtkomen. Een vechtscheiding kent ellenlange procedures en kost ieder veel geld. Bovendien zijn de kinderen altijd de dupe van een vechtscheiding, zij kunnen hier veel onnodige schade door oplopen. Probeer er dus zoveel mogelijk samen uit te komen en werk tijdens de scheiding ook aan een goede relatie met elkaar. De Scheidingsplanner geeft je hier een aantal tips om respectvol en fatsoenlijk met elkaar de relatie te kunnen voortzetten, onder meer ter voorkoming van een vechtscheiding.

Bepaal samen de basisregels

Stel samen vooraf basisregels op voor hoe jullie met elkaar omgaan tijdens de scheiding. Het maken van ruzie in het bijzijn van de kinderen is zeer belastend. Of het lelijk over de andere ouder spreken met de kinderen is afkeurenswaardig. Voor het welzijn van de kinderen is het belangrijk dat de ene ouder de andere ouder niet afvalt. Want het lelijk spreken over de andere ouder is feitelijk lelijk spreken over de kinderen zelf, want die bestaan vanuit hun oogpunt voor een gelijk deel ook uit de andere ouder.

Blijf met elkaar in gesprek

Niet meer met elkaar willen praten en elkaar mijden zorgt ervoor dat goed en succesvol scheiden moeilijk wordt. Blijf dus, hoe moeilijk dat ook kan zijn, met elkaar in gesprek. Luisteren naar de andere partij hoort hier ook bij; hou de onderlinge communicatielijnen open. Niemand is erbij gebaat als de communicatie zich tijdens de scheiding verhard. Stel vragen en probeer te begrijpen wat de andere ouder bedoelt. Zoals jullie samen destijds de relatie zijn begonnen, kunnen jullie ook alleen maar samen uit elkaar gaan.

Laat oude emoties los, focus op de toekomst

De emoties uit het verleden horen bij het verleden. Probeer om ‘oud zeer’ te laten liggen waar het ligt. Hoe lastig dit ook kan zijn. Het heeft geen zin om steeds naar het verleden te kijken; probeer het verleden dus los te laten. Focus liever op de toekomst en steek de aanwezige energie in het ontdekken van oplossingen voor de huidige scheidingssituatie.

Houd de lange termijn voor ogen

Het behouden van een goede ouderrelatie geldt niet alleen voor de korte termijn, maar daarvan pluk je ook de vruchten op de langere termijn. Dit geldt met name als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn. Je blijft namelijk na de scheiding samen ouders van de kinderen. Spreek en benader elkaar in deze ouderrol. Er komen nog diverse waardevolle momenten in de levens van de kinderen waarbij jullie samen als ouders deze gebeurtenissen mogen beleven. Blijf deze ouderrol voor de lange termijn voor ogen houden en probeer er samen uit te komen.

Water bij de wijn doen

Bedenk dat niet alles in het leven zal gaan verlopen zoals vooraf ingeschat. En op bepaalde momenten wordt er gevraagd ‘water bij de wijn te doen’ bij het maken van afspraken over de kinderen. Het enkel vasthouden aan ieders eigen belangen en wensen werkt frustrerend en vertragend. En daar is niemand bij gebaat.

Sla een brug naar elkaar

Probeer meningsverschillen met elkaar op te lossen. Laat problemen niet steeds groter worden en escaleren. Praat openhartig met elkaar over zaken die je als ouders tegenkomt. ‘Ben hard op de inhoud, maar zacht op de vorm.’ Denk vanuit oplossingen in plaats van problemen. Met het tonen van wederzijds begrip komen ouders verder in de zorg voor de kinderen. Als je dit zelf als moeilijk ervaart, kan het inschakelen van een onpartijdig derde persoon – zoals een bemiddelaar en/of scheidingscoach – je helpen om een brug naar elkaar te slaan.

Geef elkaar de ruimte

Geef elkaar de ruimte, zeker in de periode dat je nog onder één dak woont. Respecteer elkaars gevoel en perceptie van deze ingewikkelde periode. In zo’n situatie kan de boel makkelijker escaleren. Tip: verblijf om en om een weekend buitenshuis, dat creëert voor jullie allebei rustmomenten. Bovendien ontstaat er een gevoel van gewenning om de oude situatie los te laten.

Terug naar boven