Kinderen willen maar 1 ding...

Gepubliceerd op 12-11-2018 door de Scheidingsplanner

Wat is er voor kinderen belangrijk bij een scheiding?

Kinderen willen meestal maar 1 ding en dat is dat hun ouders nooit gaan scheiden. Echter de werkelijkheid is minder maakbaar gezien de vele scheidingen van de afgelopen jaren. En als ouders besloten hebben te gaan scheiden, kunnen kinderen daar weinig meer aan veranderen. Wel hebben de scheidende ouders een verantwoordelijkheid om de kinderen open en eerlijk te infomeren over een aanstaande scheiding. Je vindt hier een aantal tips hoe je hier het beste mee kunt omgaan.

Inhoudsopgave wat kinderen willen bij een scheiding

> Kinderen hebben beide ouders nodig
> Neem jouw verantwoordelijkheid
> Stel het welzijn van jouw kinderen voorop
> Overige tips voor het omgaan met de scheiding

Kinderen hebben beide ouders nodig

Het is van belang dat de ouders met elkaar voor de ontstane scheidingssituatie tot een voor allen aanvaardbare oplossing komen en niet tegen elkaar komen te staan. Het heeft geen zin de kinderen mee te nemen in het duiden van de schuldpositie van de ene ouder met als gevolg een ontspoorde relatie. Eerlijkheid heeft dan een lading die geen recht doet aan het uiten van harde verwijten en het onnodig vingerwijzen naar elkaar. Kinderen dienen geen partij te (moeten) kiezen tussen beide ouders, want een kind heeft zowel een vader als een moeder nodig om te kunnen opgroeien als een evenwichtig persoon, zeker in het geval van een scheiding.

Neem jouw verantwoordelijkheid

Kinderen willen niet dat hun ouders scheiden, maar soms belanden zij tussen wal en schip als de ouders geen verantwoordelijkheid nemen. En verantwoordelijkheid kunnen nemen kent vele bepalende voorwaarden, zoals het accepteren van de scheiding, het managen van eigen emoties en het (opnieuw) leren van communiceren met de “collega” ouder.  Een goede begeleiding op het emotionele vlak voor scheidende partijen wordt bij de Scheidingsplanner ruimschoots aangeboden. Indien nodig met een kinder- en/of oudercoach via een breed professioneel netwerk.

Stel het welzijn van jouw kinderen voorop

Veel ouders (en ook grootouders) maken zich terecht zorgen over het welzijn van hun (klein)kinderen voorafgaand aan, tijdens en na de scheiding. Zij vragen zich af hoe zij hun (klein)kinderen kunnen helpen om dit proces zo goed mogelijk door te komen. En vaak blijkt dat de scheiding ‘an sich’ niet zozeer belastend is voor de kinderen, maar wel het aanhoudende conflict tussen hun ouders.

Overige tips voor het omgaan met de scheiding

De Scheidingsplanner heeft een aantal tips opgesteld die kinderen en ouders helpen om te kunnen omgaan met een scheiding. Een scheiding is op zichzelf al vervelend genoeg. Ieder kind reageert anders en misschien anders dan de ouders hadden kunnen verwachten. De navolgende tips kunnen een mogelijke bijdrage leveren aan een succesvolle scheiding:

 • Vertel de kinderen tijdig over de scheidingsplannen en zorg dat beide ouders bij dat gesprek aanwezig zijn. Dit gesprek noemen we vaak een ‘paraplu-gesprek’.
 • Laat je als ouder nooit verleiden negatief te zijn over de andere ouder in het bijzijn van de kinderen: kinderen zijn en blijven loyaal aan beide ouders: zij hoeven niet te kiezen. 
 • Geef kinderen de mogelijkheid om zich te uiten. Soms kan een deskundige daarbij uitkomst bieden mocht dat niet lukken.
 • Weet wat de wensen van de kinderen zijn door met ze in gesprek te gaan.
 • Probeer zo goed mogelijk rekening te houden met de persoonlijke kenmerken van de kinderen: 
  – De ontwikkelingsfase 
  – Sterke en zwakke kanten 
  – Zaken waar een kind belang aan hecht in het leven
 • Geef extra aandacht aan plotse gedragsveranderingen en emotionele veranderingen bij de kinderen. Wellicht spelen er onbekende gevoelens van bijvoorbeeld verlatingsangst, schuldgevoel (ook bij kleine kinderen) en schaamte.
 • Neem de kinderen serieus en neem hun ideeën en wensen mee in het opstellen van het ouderschapsplan. Er is een zogeheten ‘KinderConvenant’ als hulpmiddel te verkrijgen bij de Scheidingsplanner.
 • Onderlinge onenigheid over de toekomstige zorgverdeling tussen de ouders is een zaak van de ouders zonder de kinderen daarmee te belasten. En ruziemaken in het bijzijn van de kinderen kan echt niet. Een dergelijk ruziënd voorbeeldgedrag in een conflictsituatie is funest voor het verdere vertrouwen van de kinderen.
 • De scheiding en de gevolgen daarvan zijn de verantwoordelijkheid van de ouders. Met andere woorden laat een kind “kind zijn & blijven”. Kinderen hebben bovendien niet de taak als steun en toeverlaat te fungeren.
 • De scheiding is geen excuus om kinderen alsmaar te overladen met cadeautjes, zeker als dat voorheen ook niet het geval was.
 • Kinderen zijn altijd fan van opa’s en oma’s. Grootouders kunnen kinderen zekerheid en continuïteit bieden in een zeer kwetsbare periode van een scheiding.

Vanzelfsprekend praten kinderen niet graag over de scheiding. Dat wil niet zeggen dat er niets aan de hand is. Het is zaak om daar een goed oog voor te hebben, zodat ook kinderen van gescheiden ouders de toekomst vol vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Terug naar boven