Ik wil scheiden, maar mijn man wil niet

Gepubliceerd op 24-01-2023 door de Scheidingsplanner

Wat als je wilt scheiden, maar je partner wil niet meewerken?

Voor het thema ‘Ik wil scheiden, maar…’ besteden we in dit artikel aandacht aan het onderwerp ‘Ik wil scheiden, maar mijn man wil niet’. Andersom komt natuurlijk ook voor: de man wil scheiden, maar de vrouw niet. De partner die niet wil scheiden kan daar diverse redenen voor hebben. Er is wellicht niet zorgvuldig omgegaan met de scheidingsmelding of de niet meewerkende partner kan zich bijvoorbeeld zorgen maken over de kinderen of de onzekere financiële toekomst. Als je partner niet wil meewerken aan de scheiding, lijkt het indienen van eenzijdig verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank een voor de hand liggende optie. In dit artikel licht Scheidingsplanner Leon van Laarhoven toe waarom samen scheiden in de vorm van mediation toch de beste weg kan zijn.

Mediation weigeren mág

Mediation inzetten bij relatiebeëindiging is geen verplichting en kan niet worden opgelegd. Toch is weigeren niet verstandig. Zowel de ene als de andere partner moet zich inspannen om het conflict op te lossen. Helemaal als het conflict leidt tot ‘omtrekkend gedrag’. Dit is het beginsel van samen uit elkaar gaan. Mocht het conflict escaleren en eindigen bij de rechter, dan hebben beide ex-partners de rechter over het algemeen iets uit te leggen.

Tegelijkertijd is vrijwilligheid bij mediation een groot goed, niet te verwarren met vrijblijvendheid. Je start vrijwillig aan mediation, hiervoor teken je ook in de mediation-overeenkomst die je met elkaar aangaat. Daarnaast staat het je vrij de mediation op ieder moment te beëindigen, bijvoorbeeld als je meent dat het niet langer nuttig is. Die vrijwilligheid is belangrijk, omdat het waarborgt dat mensen zich tijdens mediation echt zullen inspannen om samen een oplossing te vinden.

Op gespannen voet

De vrijwilligheid en het gegeven dat je mediation eigenlijk niet kunt weigeren staan wel op gespannen voet met elkaar. Het risico bestaat dat scheidende partners door een mediationtraject aan te gaan een soort ‘rituele dans’ gaan uitvoeren. Hou daarom in gedachten dat mediation altijd vertrouwelijk is. Als het mislukt, dan is ook de reden van dat mislukken vertrouwelijk. De scheidende partners kunnen dan bij de rechter zeggen dat zij mediation hebben geprobeerd, maar dat het ‘helaas’ niet is gelukt.

In verband hiermee is het voor een scheidingsbemiddelaar/mediator heel belangrijk om in het intakegesprek met partijen goed na te gaan of er wederzijds het commitment bestaat om er samen door middel van mediation uit te komen. Ook moet de mediator nagaan of beide partijen écht openstaan voor verschillende oplossingsrichtingen. Plus dat als het commitment in eerste instantie nog ontbreekt met voorlichting over wat mediation is en wat het kan opleveren het commitment alsnog te creëren.

Geen winnaar of verliezer

Een mediation slaagt alleen als partijen een oplossing vinden die voor beiden aantrekkelijk is. Kortom: je komt er alleen uit als de ander ook tevreden is. Of anders gezegd: bij mediation is er geen winnaar of verliezer. Als mediation slaagt, dan is iedereen tevreden. Het helpt om partijen te laten nadenken over hun alternatieven. Hoe zal zo’n traject bij de rechtbank eruitzien? Hoe sterk is je zaak? Wat gebeurt er als de ene partner wint? Wat gebeurt er als de andere partner wint? Hoelang zou het duren? En wat zijn de kosten van een zaak op tegenspraak? Voor eenieder…?

Commitment is het uitgangspunt

Commitment is dus enorm belangrijk bij de start van mediation. Alleen dan krijgt mediation een kans om te slagen en kunnen partijen er samen uitkomen. Bij de Scheidingsplanner staat dit centraal in onze mediation. Daarnaast maken we de financiële toekomst goed inzichtelijk, waardoor we duidelijkheid en rust creëren. Bovendien kunnen wij door creatief en oplossingsgericht mee te denken mogelijkheden aandragen die voor beide partijen aantrekkelijk zijn om de mediation te doen slagen.

Wat als je partner nu echt niet wil?

In deze video bespreken Scheidingsplanners Stefanie van Poppel en Wim de Zwart de situatie als jouw partner niet wil meewerken aan de scheiding en welke keuzes jij dan hebt.

Scheidingsplanner Leon van Laarhoven

Terug naar boven