Hoeveel ouders heb jij?

Gepubliceerd op 23-12-2018 door de Scheidingsplanner

In het rapport “Kind en ouders in de 21e eeuw”, adviseert de Staatscommissie Herijking Ouderschap om juridisch ouderschap voor meer dan twee ouders mogelijk te maken. Immers, zo zegt de commissie, steeds meer kinderen hebben ook daadwerkelijk meer dan twee ouders en/of verzorgers. Soms omdat er een donorvader of donormoeder betrokken is, soms omdat de ouders gescheiden zijn en daardoor ook de derde/vierde stiefouder bij de opvoeding en zorg betrokken is.

Wat dat betreft past dit advies dan ook heus wel in hedendaagse tijd. Toch wordt vanuit de professionele scheidingsexperts dit niet persé als een goede ontwikkeling bezien. Ingeval van twee juridische ouders blijkt het al te vaak een uitdaging om tot passende afspraken te komen met betrekking tot de omgangsregeling, de kinderalimentatie en onderlinge verdeling ervan alsmede de informatiestromen tussen de samenwerkende ouders. En deze uitdaging is er niet alleen voor ouders die niet met elkaar door een deur kunnen/willen. Ook de meest welwillende ouders worstelen vaak om alles voor de kinderen sluitend te krijgen. Wat als er nog een juridisch ouder bijkomt? Of twee? De hele ouderschapskwestie wordt er alleen maar complexer door. Niet doen is ons devies.

Een ding is zeker: mocht dit advies doorgaan, dan wordt het nog belangrijker om goede afspraken over de kinderen te maken. Afspraken over omgang, financiën en opvoeding, waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. En die afspraken dienen idealiter door een gedegen analyse met medewerking van een professional te worden getoetst op fiscale en financiële haalbaarheid en dientengevolge ook zo schriftelijk te worden vastgelegd. Zodat iedereen inzicht, overzicht en uitzicht heeft over de toekomst. En een kind met oprechte trots kan zeggen dat hij soms wel vier superouders heeft.