Hoe is de verdeling bij een scheiding als je niet gehuwd was?

Gepubliceerd op 29-08-2016 door de Scheidingsplanner

De verdeling bij uit elkaar gaan bij geen huwelijk

De manier waarop je hebt samengeleefd, is bepalend voor de wettelijke richtlijnen die van toepassing zijn bij de verdeling van jullie bezittingen en schulden. Wanneer je met elkaar hebt samengewoond, is de verdeling afhankelijk van of jij samengewoond hebt met of zonder samenlevingscontract. Als u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan dan is de verdeling afhankelijk van het feit of jij dat met of zonder partnerschapsvoorwaarden hebt gedaan.

Samenwonend met samenlevingscontract

Jij en jouw ex-partner moeten de gezamenlijke bezittingen en schulden verdelen zoals jullie hebben afgesproken in het samenlevingscontract. 

Zonder samenlevingscontract

Je kunt de gezamenlijke bezittingen naar eigen inzicht met je ex-partner verdelen. Als de verdeling ongelijk is, kan dit wel fiscale gevolgen hebben, namelijk dat één van beiden wellicht met schenkingsrecht te maken krijgt.

Lees meer over samenleving beëindigen.

Met partnerschapvoorwaarden

Bij een geregistreerd partnerschap met voorwaarden, hangt het van de voorwaarden af wie welke bezittingen krijgt. En welke waarde eventueel verrekend moet worden. Voor de bezittingen en schulden waar je samen met je ex-partner al eerder afspraken over hebt gemaakt en die zijn vastgelegd in de notariële voorwaarden, houden jullie je aan die afspraken.

Zonder partnerschapvoorwaarden

Bij een geregistreerd partnerschap zonder voorwaarden hebben jij en je ex-partner ieder recht op de helft van alle bezittingen. Je en je ex-partner zijn beiden ook aansprakelijk voor de helft van de schulden.

Terug naar boven