Eigen ervaring met birdnesting

Gepubliceerd op 15-07-2021 door de Scheidingsplanner

Birdnesting; een eigen ervaring

Het is voor velen een onbekende term, birdnesting bedoel ik. Je deelt als ouders om en om het ouderlijke nest om de kinderen te verzorgen. Er is vanuit het oogpunt van de kinderen een soort van gewenningsperiode dat ouders afwisselend voor hen zorgen in de vertrouwde omgeving van hun eigen woonplek. Dat betekent overigens niet dat er voor de kinderen niets veranderd. Aan hen wordt vaak ongevraagd opgelegd te wennen aan de zorg door of de ene of door de andere ouder. Zeker als de kinderen nog heel jong zijn, zo was ook het geval bij mij.

Wat te doen met de kinderen direct na de scheidingsmelding?

Het is nogal wat nadat de beslissing is genomen om uit elkaar te gaan. Voorafgaand aan een dergelijke definitieve beslissing doorloop je als scheidende partijen een uiterst chaotische periode, misschien wel de meest verwarrende fase in iemands volwassen leven. Wat ga je doen? Wat doet het met je? Wat doet de ander? Hoe zijn de onderlinge verhoudingen nu het duidelijk wordt dat er een onvermijdelijke scheiding volgt? Vanuit het besef dat het achteraf toch de beste keuze is samen de scheiding te regelen word je door de mediator/scheidingsprofessional gevraagd op allerlei gebieden beslissingen te nemen? De eerste vraag is dan hoe jullie nu voor de kinderen gaan zorgen? En wie woont dan waar?

Vaak worden de scheidende partijen dan zeer afhankelijk van de directe omgeving. Is er begrip dan wel onbegrip bij de sociale omgeving? Kunnen vertrouwde personen in deze kwetsbare periode tot steun zijn of laten ze het afweten? Het tijdelijk bij vrienden en/of kennissen verblijven leidt tot de nodige afstand en rust tussen de ouders. De ware aard van de sociale omgeving komt tevoorschijn, waar ik tot op heden nog dankbaar voor ben.

Na verloop van tijd…

In een zeer korte periode komen er zoveel zaken en vragen op je af, waarmee je vanuit een survivalstand instaat bent ‘kleine’ problemen in snel tempo achter je te laten om je vervolgens te focussen op de ‘grote’ problemen. Na twee à drie maanden van birdnesting heeft ieder voor zich helderheid gekregen over zijn/haar eigen woonmogelijkheden. Een gesprek met een eigen hypotheekadviseur van de bank of betrokken vertrouwenspersoon (financieel kundige kennis, vriend en/of financieel planner) maakt de toekomstplannen helder. Ook kom je tot de conclusie dat een gekozen birdnesting geen blijvende situatie is. Ieder heeft zo zijn/haar eigen eigenaardigheden en wil apart verder. Het herstellen van de partnerrelatie is een gepasseerd station en dan is het delen van een woonplek geen passend en blijvend alternatief.

Kracht van het proces van een ouderschapsplan

Naast de financiële vraagstukken over hypotheek, huur en aanverwante zaken ben je als scheidende ouder ook bezig een beeld te krijgen op ‘ouderschap op afstand’. Hiermee bedoel ik de tijd dat jouw kinderen bij de andere ouder verblijven en jij als niet-zorgende ouder op afstand de dag moet door zien te komen. Een scheiding heeft namelijk als co-ouder de meest impactvolle consequentie van minder contact met je kinderen dan voorheen. De vanzelfsprekendheid van iedere dag je kinderen te zien/spreken/knuffelen/opvoeden verdwijnt als sneeuw voor de zon. Een hard gelach.

Maar het besef van ‘ouderschap op afstand’ maakt ook plaats voor het bedenken van wat er wel nog mogelijk is. Sterker nog, je mag in het proces van het onderling afstemmen van afspraken over de opvoeding en omgang met je kinderen zelf aangeven wat je wil, wenst en kunt. Hierin zit dus de kracht van het opmaken van een ouderschapsplan dat als een basis/vangnet/leidraad dient om het welzijn van je kinderen zo goed mogelijk vorm te (blijven) geven.

Knopen doorhakken en definitieve afspraken maken

Ook de contouren van ieders woonplek van de scheidende partijen worden meer en meer scherper. Het tijdelijke gebruik van birdnesting heeft zijn functie gehad om een chaotische periode van een persoonlijke zoektocht te overbruggen. Vanuit mediation samen tegen de ontstane situatie tot een oplossing komen in plaats van elkaar tegen te werken.

Vanzelfsprekend hoort bij de verdere ontvlechting van ieders leven ook een definitieve beslissing over het toekomstige gebruik van de woning. Tijdens de rouwverwerking van de scheiding heeft ieder een aantal stappen gezet waar birdnesting een onderdeel van is geweest.

Het elkaar gunnen van een nieuw leven apart van elkaar met de gedeelde zorg van kinderen kent vaak een periode van birdnesting. Vanwege de beperkte houdbaarheid van birdnesting volgt daarna een definitieve keuze over het verdere gebruik van de gezamenlijke woning. De aanvaarding van een nieuwe toekomst is aanstaande voor beide ouders en hun kinderen.

Auteur: Leon van Laarhoven -Scheidingsplanner Oss

Terug naar boven