Birdnesting financieel en fiscaal

Gepubliceerd op 09-07-2021 door de Scheidingsplanner

Birdnesting kent financieel en fiscaal ingrijpende gevolgen

Bij birdnesting blijven de kinderen in hetzelfde huis wonen na de scheiding, terwijl hun ouders afwisselend voor hen zorgen en bij hun wonen. De ouders verblijven in de gemeenschappelijke woning tijdens de zorg voor de kinderen en ‘vliegen om en om uit’ tijdens de wisselweek naar een andere woonplek. En als dat financieel haalbaar is heeft iedere ouder een eigen woning. Birdnesting biedt kinderen veel stabiliteit en rust. Birdnesting heeft voor de ouders wel meer ingrijpende financiële en fiscale gevolgen die impactvoller zijn dan bij de gangbare zorgregelingen.

Inhoudsopgave financiële en fiscale gevolgen birdnesting

> Birdnesting financieel
> Birdnesting en een koopwoning
> Birdnesting fiscaal

Birdnesting financieel

Birdnesting zorgt voor extra woonkosten. In plaats van dat je jullie financiële situatie ontvlecht en met elkaar verdeelt, blijven jullie nu samen financieel verbonden aan de gemeenschappelijke woning. Jullie blijven samen verantwoordelijk voor betaling van de lasten van deze woning. Daarnaast zijn er de woonkosten voor een gezamenlijke alternatieve woning of voor zelfs een alternatieve eigen woning van iedere ouder.

Jullie moeten ook duidelijke afspraken maken over de huishoudelijke kosten zoals water, gas en licht. En ja, zelfs over de boodschappen: heeft ieder zijn/haar eigen pak suiker of worden de boodschappen uit een gezamenlijk budget betaald? Van deze huishoudelijke kosten moet duidelijk zijn hoe deze gedragen worden. Wie betaalt wat? Dit ter voorkoming van onduidelijkheden tussen de ouders. Tot slot spelen de woonlasten een grote rol in de vaststelling van een eventuele kinder- en/of partneralimentatie. Dit vraagt om een maatwerkoplossing met behulp van een professional.

Birdnesting en een koopwoning

Birdnesting en een koopwoning

In de situatie dat de gemeenschappelijke woning een koopwoning betreft zijn er veel keuzes te maken. Houden jullie de waarde van koopwoning onverdeeld en zo ja, voor hoe lang? Of komt het juist gunstiger uit als de partner met het hoogste inkomen de koopwoning overneemt?

Ook moeten de eigenaarslasten, bijvoorbeeld onderhoudskosten van de woning, en eventuele aflossingen op de schulden duidelijk vastgelegd worden om onduidelijkheid bij een latere verkoop van de woning en de verdeling van de overwaarde te voorkomen.

Birdnesting fiscaal

Ook op fiscaal gebied spelen er behoorlijk wat uitdagingen. Op welk adres blijft een ieder formeel ingeschreven? Deze beslissing zal invloed hebben op de hypotheekrente aftrek en het fiscale partnerschap. Ook kent birdnesting gevolgen voor de toeslagen en tegemoetkomingen.

Daarnaast stelt de Belastingdienst voorwaarden aan de eigen woning als gevolg van de wet op de inkomstenbelasting, birdnesting voldoet hier in principe niet aan. Voor een kortere termijn wordt er meestal wel toestemming verleend, maar wat als je voor een langere periode wilt birdnesten?

Bovendien stelt de Belastingdienst ook voorwaarden aan het ontvangen kindgebonden budget en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Wat bovendien meespeelt is dat de mening van de Belastingdienst niet altijd eenduidig is. Zo geeft bijvoorbeeld de toedeling van de inkomensafhankelijke combinatiekorting bij co-ouderschap ook al veel onduidelijkheid. Ook ten aanzien van birdnesting moeten wij als Scheidingsplanner regelmatig zaken voorleggen aan de Belastingdienst.

Conclusie: laat je goed adviseren over de financiële en fiscale gevolgen van birdnesting. Kies voor een scheidingsspecialist met de juiste financiële en fiscale kennis, die met jullie meedenkt en creatieve oplossingen kan bedenken. De Scheidingsplanner is zo’n specialist, neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Terug naar boven