15 jaar Scheidingsplanner Frank van Boxtel

Gepubliceerd op 31-03-2023 door de Scheidingsplanner

Artikel van de maand

Elke maand voert een van onze Scheidingsplanners zelf het woord in een artikel. Het artikel kan bijvoorbeeld een persoonlijke ervaring beschrijven, ons werk toelichten of een specifiek onderwerp behandelen. Deze maand deelt Scheidingsplanner Frank van Boxtel in het kader van ons jubileumjaar zijn persoonlijke verhaal over zijn werk als Scheidingsplanner. In dit interview vertelt hij over zijn achtergrond, beweegredenen en werkwijze. Zo leer je onze Scheidingsplanners een beetje beter kennen.

Waarom ben jij scheidingsbemiddelaar geworden?

“Ik had samen met twee partners een financieel advieskantoor en wij realiseerden ons dat een scheiding ook een heel belangrijk adviesmoment in iemands leven is. In die tijd lag het afwikkelen van een scheiding grotendeels in handen van de advocatuur, tezamen met mediators die zich in het proces met name focusten op mensen met elkaar in gesprek krijgen en houden om tot een afronding te komen. Wij konden daarentegen veel toegevoegde waarde bieden, omdat je juist bij een scheiding met je financiële expertise mensen op een goede manier kunt helpen in een heel lastig proces. Na een ontmoeting met de toenmalige eerste Scheidingsplanner is hij op ons advies de franchiseorganisatie gestart en hebben wij ons als eerste franchisenemers aangemeld. Inmiddels zijn we uitgegroeid naar een vereniging met vestigingen door het hele land.”

Hoe heb jij jouw start als scheidingsbemiddelaar ervaren?

“Nou, in het begin toch wel met knikkende knietjes. De gesprekken die je in een scheidingsproces voert zijn toch hele andere gesprekken dan ik gewend was om te doen. Ik moest best wel wennen aan de heel andere dynamiek in die gesprekken. Ondanks het feit dat je nog steeds met financiën bezig bent heb je in het scheidingsproces natuurlijk ook te maken met allerlei emoties die een rol spelen. Dit vak leer je voornamelijk door het gewoon te doen en praktijkervaring op te doen. Ik heb met een aantal collega’s wel een mediation opleiding gevolgd. Hierdoor leer je een aantal vaardigheden, maar ik ben van mening dat je vooral ook zelf bepaalde eigenschappen moet hebben om mediation gesprekken te kunnen voeren.”

Wat vinden jouw klanten belangrijk in jouw begeleiding?

“Mensen komen over het algemeen in zak en as bij je aan tafel zitten en missen een doel: waar gaan we naartoe, wat betekent dit en hoe nu verder? Mensen zijn in deze situatie ook in meer of mindere mate stuurloos. Ze vinden het dan vooral heel belangrijk dat er een persoon van vlees en bloed gewoon als mens tegenover ze zit. Iemand die vaker met dat bijltje heeft gehakt. Die gedurende het proces richting en inzichten geeft en ze wat slimmer maakt, zodat ze betere beslissingen kunnen nemen. Die ook probeert om ze zodanig slim te maken dat ze straks zelf dingen met elkaar kunnen oplossen. Die eraan bijdraagt dat na de afronding van het traject de wereld er weer een klein beetje anders uit kan zien. Enerzijds omdat ze inzicht in hun toekomst hebben en in de meeste gevallen ook weer wat meer vaste grond onder de voeten hebben gekregen.”

Wat vind jij belangrijk in jouw werk?

“Ik doe dit werk omdat het heel impactvol is, het is ook werk waarin ik toegevoegde waarde kan leveren. Dat is belangrijk voor mij. Ik werk gedurende een relatief korte periode heel intensief met mijn klanten samen. Ik sta samen met hen op een kruispunt in hun leven waarop ze verschillende afslagen gaan nemen en waarbij ik ze mag helpen. Dat ik in deze lastige periode hun vertrouwen krijg is hierin heel belangrijk voor mij. Dat maakt mijn werk meer dan werk.

Daarnaast vind ik het bieden van perspectief heel belangrijk. Mensen hebben gewoonweg behoefte aan licht aan het eind van de tunnel. Je kunt tijdens het scheidingsproces pas letterlijk en figuurlijk in beweging komen als je weet waar je naartoe gaat. Hiervoor heb je inzicht in je toekomst nodig. De klanten moeten natuurlijk wel zelf in beweging komen, ik help ze hierbij door het toekomstbeeld te schetsen. Dat hebben mensen nodig en dat geeft ze ook energie. Zo kan bijvoorbeeld het perspectief van een nieuwe woning over zeg 3 à 4 maanden mensen weer energie geven. Plan je nieuwe toekomst, dat is zo belangrijk voor scheidende mensen.”

Wat is onder meer belangrijk in het proces?

“Het kunnen loslaten. Loslaten is echter makkelijker als er iets voor in de plaats komt. Als je nog geen idee hebt waar het allemaal naartoe gaat, dan klamp je je juist vast aan hetgeen dat er op het moment nog is. Pas als er weer iets van een nieuwe toekomst ontstaat, dan kun je je daarop richten en is het ietsje makkelijker om los te laten. Zoals eerder gezegd is perspectief nodig om weer in beweging te kunnen komen. En in beweging komen is makkelijker als je weet waar je naartoe gaat. Perspectief geeft ook rust. Dus loslaten is belangrijk, maar daar hoort perspectief wel bij.”

Wegen alle aspecten even zwaar in een scheiding?

“Wij steken de scheiding in vanuit het financiële aspect, maar emoties en juridische aspecten spelen natuurlijk in meer of mindere mate ook een rol. Als mensen, bijvoorbeeld vanwege de emoties die er zijn, er echt nog niet aan toe zijn om stappen vooruit te zetten, dan zijn de emoties het eerste onderwerp waaraan gewerkt moet worden in het traject.

Mijn ervaring is wel dat als je de financiële, juridische en emotionele aspecten tegelijkertijd kunt meenemen in het proces, dit het beste werkt. Ik ben er daarnaast van overtuigd dat met name de financiële input die wij geven ervoor kan zorgen dat er veel beter met de emoties kan worden omgegaan. Als je weet wat straks je financiële basis is, dan ontstaat er rust. Onrust zorgt vaak voor emoties en juist die onrust kunnen wij op het financiële vlak wegnemen.”

Is dit dan ook gelijk de kracht van de Scheidingsplanner?

Onze kracht is de combinatie van onze vakinhoudelijke kennis, het praktisch kunnen helpen met de financiële vraagstukken van een scheiding en het kunnen meenemen van de emotionele en juridische aspecten. De combinatie hangt ook vaak aan elkaar vast. Als je onzeker bent over je toekomstige financiële situatie, dan gaat de emoties - zoals eerder benoemd – meer een rol spelen.

Dit vraagt wel bijzondere eigenschappen van onze adviseurs. Wij moeten in staat zijn om die twee elementen, cijfers en emoties, met elkaar te verbinden. Vaak zijn mensen financieel heel goed onderlegd, maar vinden ze het heel moeilijk om emotionele processen te begeleiden of andersom. Wij moeten dat allebei in ons hebben om ons werk goed te kunnen doen.

Heb jij nog een tip die je aan mensen wilt meegeven?

“Ik zeg wel eens gekscherend: “Beter een goede scheiding dan een slechte relatie.” Hiermee wil ik mensen echt niet een scheiding aanpraten, maar het is wel iets om over na te denken. Op het moment dat mensen echt met elkaar in de knoop zitten en elkaar het leven zuur maken, dan kan een scheiding ervoor zorgen dat je allebei, ook als daar kinderen bij betrokken zijn, op een betere manier verder kunt. Dat het leven er beter uit gaat zien dan de situatie waarin je nu zit. Er is echt leven na een scheiding en dat kan er zomaar eens beter uitzien dan wanneer je in een ongelukkige relatie blijft zitten.”

Frank van Boxtel - Scheidingsplanner Den Bosch - Uden - Veghel

Scheidingsplanner Frank van Boxtel

Alle artikelen van de maand

Terug naar boven