15 jaar Scheidingsplanner Edwin Zeegers

Gepubliceerd op 29-10-2021 door de Scheidingsplanner

Artikel van de maand

Elke maand voert een van onze Scheidingsplanners zelf het woord in een artikel. Het artikel kan bijvoorbeeld een persoonlijke ervaring beschrijven, ons werk toelichten of een specifiek onderwerp behandelen. Deze maand deelt Scheidingsplanner Edwin Zeegers in het kader van ons jubileumjaar zijn persoonlijke verhaal over 15 jaar de Scheidingsplanner. Waarom is hij Scheidingsplanner geworden en wat is hem bijvoorbeeld bijgebleven? Lees hier zijn ervaringen.

Wanneer en waarom ben jij Scheidingsplanner geworden?

“Ik ben in oktober 2007 gestart als Scheidingsplanner, dus vrij snel na het ontstaan van wat nu de vereniging van Scheidingsplanners is. Ik had destijds samen met een compagnon twee bedrijven, een in vermogensbeheer en een ander in verzekeringen/hypotheken. Dit werk gaf mij echter op een gegeven moment geen uitdaging en voldoening meer. Daarnaast ik wilde ook meer diepgang in de gesprekken die ik met mijn klanten had. Door de deelname aan een workshop ‘echtscheidingsbegeleiding’, georganiseerd voor financieel planners, ontdekte ik wat er allemaal mis kan gaan als je als scheidingsadviseur niet financieel onderlegd bent.”

Dat kan beter!

“Als hypotheekadviseur had ik dit ook al gezien. Zo’n negen van de tien echtscheidingsconvenanten waren gewoonweg verkeerd opgesteld door een advocaat of mediator. Zo kreeg ik bijvoorbeeld scheidingsconvenanten onder ogen waarin bijvoorbeeld de man de woning toebedeeld kreeg, terwijl dat niet kon omdat hij te veel partneralimentatie moest betalen en er hierdoor geen hoofdelijk ontslag voor de partner werd gegeven door de bank. Hierdoor moest men weer terug naar de advocaat of mediator om hun wensen wel voor elkaar te krijgen. Ik dacht: "Dat kan beter." Daarnaast zag ik dat scheidingsbegeleiding veel meer diepgang in de gesprekken brengt, hier was ik echt naar op zoek. Dat je bovendien ook een verbinding moet maken tussen het rationele en het emotionele vlak was een extra uitdaging.”

Logische stap

“Ik heb toen een bijeenkomst van de Scheidingsplanner bijgewoond. Dit was de eerste club van scheidingsadviseurs die een echtscheiding juist ook op financieel en fiscaal gebied regelde. In die tijd gingen scheidende koppels meestal naar of een advocaat of een mediator met als doel er samen uit te komen, terwijl een scheiding zoveel meer omhelst. Aansluiten bij de Scheidingsplanner was voor mij dan ook een logische stap om het beter te kunnen doen.”

Wat is jou het meest bijgebleven in die bijna 15 jaar?

"Voor veel klanten is het vaak moeilijk om zich te realiseren dat ze de afwikkeling van een scheiding goed aan het regelen zijn, omdat ze hiervoor geen referentiekader hebben. Zonder op specifieke zaken in te kunnen gaan heb ik wel een keer meegemaakt dat klanten na het ondertekenen van hun echtscheidingsconvenant elkaar buiten een knuffel gaven voordat ze ieder hun eigen weg gingen. Dat maakt mij wel een heel tevreden persoon. Dit keer zag ik dit toevallig, maar gezien de vele doorverwijzingen naar mijn praktijk vermoed ik dat dit vaker buiten mijn beeld gebeurt. Dat is natuurlijk een kroon op je werk."

Wat is voor jou belangrijk in jouw begeleiding?

“In mijn gesprekken probeer ik veelal de middenweg te vinden tussen het emotionele en het rationele. Als mensen bijvoorbeeld bij mij aan tafel zeggen dat zij ergens recht op hebben omdat ze dat ergens hebben gehoord en dat past niet bij de berekeningen of de wet- en regelgeving, dan kan dat een strijd of een principekwestie gaan worden. De focus moet echter liggen op wat mensen willen en dat is toch voor een ieder een kans om een nieuwe toekomst op te bouwen. Ik wil om dit te kunnen realiseren voor beiden de mogelijkheden van die nieuwe toekomst inzichtelijk maken. Om uiteindelijk beslissingen te kunnen nemen is het dan belangrijk dat het emotionele en het rationele meer in balans zijn. Hierdoor kan men in staat zijn om meer naar elkaars situatie te kijken, waardoor er ook nog een gunfactor kan ontstaan.

Daarnaast doe ik er alles aan om de mensen gelijkgestemd te krijgen. Als een van beiden qua financiële kennis een voorsprong heeft, dan zorg ik ervoor dat alles in begrijpelijk taal wordt uitgelegd aan de partner die deze kennis niet heeft. Diegene moet namelijk ook met een gerust hart zijn/haar handtekening onder de gemaakte afspraken kunnen zetten.”

Welke ontwikkeling heb jij doorgemaakt in die vijftien jaar?

"Natuurlijk gaan mijn gesprekken nu anders dan in mijn beginperiode. In al die jaren heb ik natuurlijk heel veel ervaring opgedaan en die ervaring neem je mee naar het volgende gesprek. Ook kijk ik nu samen met mijn klanten verder naar de toekomst dan toen ik net begonnen ben. Zo bespreken we bijvoorbeeld tevens het onderwerp overlijden na de scheiding en wat er dan moet gebeuren. Ik probeer ook daar een stukje bewustwording voor te creëren. Juist die bewustwording vind ik belangrijk, omdat mijn klanten dan weten waar ze aan toe zijn. Je gaat een stuk verder dan alleen het in kaart brengen van de gevolgen van de scheiding door ook naar de langere termijn te kijken."

Wat is in jouw ogen jullie kracht?

"Uiteindelijk zijn wij natuurlijk ook gewoon (financiële) mediators. Ik denk dat onze kracht met name ligt in het oplossingsgericht en actief meedenken met de klanten om het invullen van de initiële wensen te kunnen bereiken. Hierdoor kunnen wij meer inzichten geven dan mediators zonder financiële achtergrond. Het geven van advies kan vaak aan tafel de ogen openen, zodat er anders naar het onderwerp gekeken kan worden. Wij doen actiever mee in het gesprek zonder een waardeoordeel te geven. Zo proberen we beide partijen te behoeden voor zaken die in de toekomst misschien kunnen gaan gebeuren.

Wij gaan uit van de wensen die er zijn en hoe we de invulling daarvan kunnen bereiken. Mensen beseffen vaak in eerste instantie niet hoeveel raakvlakken de verschillende onderwerpen met elkaar hebben. Denk bijvoorbeeld aan het verkrijgen van een hypotheek in combinatie met het betalen van partneralimentatie. Wij brengen de mogelijkheden in kaart tezamen met de voor- en nadelen. Ook bekijken we of er misschien uitruil op bepaalde onderwerpen mogelijk is, zodat wensen wel haalbaar worden."

Edwin Zeegers - Scheidingsplanner Delft - Maassluis - Westland - Barendrecht - Hoeksche Waard - Brielle - Hellevoetsluis

Scheidingsplanner Edwin Zeegers

Alle artikelen van de maand

Terug naar boven