Pensioen verdelen bij de scheiding

Het pensioen bij een scheiding

Het pensioen is bij een scheiding vaak een ondergeschoven kindje. En vooral bij vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 69% van de onderzochte vrouwen helemaal niet bezig is met het pensioen rondom de echtscheiding. Bij mannen staat dit onderwerp overigens ook niet vaak hoog op de agenda. Oorzaak is meestal het ontbreken van kennis over de wet en over pensioenen in het algemeen. Ook komt het pensioen niet altijd standaard aan de orde bij advocaten of andere scheidingsbemiddelaars tijdens het opstellen van een echtscheidingsconvenant. Een scheiding heeft echter veel gevolgen voor het opgebouwde pensioen van beide partners. Een gemiste kans dus, want een goed advies maakt dat u zich geen zorgen hoeft te maken over later.

Het pensioen verdelen

Voor het verdelen van de pensioenen bij uw scheiding heeft u de keuze uit twee opties:

Optie 1: Pensioenverevening

Bij pensioenverevening hebben u en uw ex-partner ieder recht op de helft van beide ouderdomspensioenen die tijdens het huwelijk of tijdens het geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd. Pensioenverevening betekent dat na de pensionering van uw ex-partner, u de helft van zijn/haar pensioenuitkering ontvangt die hij of zij tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. En uw ex-partner ontvangt de helft van uw pensioenuitkering, die u tijdens het huwelijk heeft opgebouwd, op het moment van uw pensionering.

Pensioenverevening is een voorwaardelijke verdeling. Als uw ex-partner overlijdt, dan ontvangt u uw eigen volledige ouderdomspensioen en heeft u geen recht meer op uw aandeel in het ouderdomspensioen van uw ex-partner.

Optie 2: Pensioenconversie

U kunt  ook kiezen voor conversie. Conversie wil zeggen dat de door u opgebouwde oudedagvoorziening wordt gesplitst in een zelfstandig pensioen voor u en een zelfstandig pensioen voor uw ex-partner. Het verschil met pensioenverevening is dat u het pensioen van uw ex-partner ontvangt op het moment dat uzelf met pensioen gaat en niet op het moment dat uw ex-partner met pensioen gaat. Voor uw ex-partner geldt hetzelfde. Een ander verschil is dat u bij overlijden van uw ex-partner uw deel van zijn of haar pensioenuitkering blijft ontvangen. Daarentegen krijgt u het deel van uw pensioenuitkering, dat naar uw ex-partner ging, niet terug.

Bij pensioenconversie wordt het door u opgebouwde pensioen eigenlijk als het ware definitief gesplitst in een pensioenuitkering voor u en een pensioenuitkering voor uw ex-partner. De betrokken pensioenuitvoerder moet bereid zijn om medewerking te verlenen aan de uitvoering van pensioenconversie. De pensioenuitvoerder is daartoe niet verplicht, ook niet als u beiden akkoord bent.

Partnerpensioen

Wettelijk komt het partnerpensioen dat tot het einde van het huwelijk, dan wel de beëindiging van de samenleving is opgebouwd volledig toe aan de ex-partner. In veel pensioenregelingen wordt geen partnerpensioen opgebouwd, maar is er slechts een dekking voor het partnerpensioen gedurende het huwelijk/samenleving. Dat betekent dat er na scheiding/beëindiging samenleving in de meeste gevallen geen uitkering bij overlijden zal plaatsvinden. Het is belangrijk om daar tijdens de scheiding bij stil te staan.

Hoe zit het met lijfrentes en andere producten?

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding geldt niet voor lijfrentes en andere verzekeringsproducten. U moet de waarde hiervan wellicht wel met elkaar verdelen. De fiscale regels zijn hierbij niet eenvoudig.

Het pensioen bij de Scheidingsplanner

Veel mensen vinden pensioen een lastig onderwerp. En al helemaal tijdens een echtscheiding. Daarom begeleidt de Scheidingsplanner u graag bij alle zaken die bij de verdeling van uw pensioen komen kijken. Zo helpen wij u met de formulieren voor uw pensioenverzekeraar, maar ook zetten we alle zaken en mogelijkheden voor u op een rij, zodat u de beslissingen kunt nemen waar u zich goed bij voelt. Niet alleen voor een fijne tijd na uw pensionering, maar juist ook gedurende uw verdere leven na afloop van de scheiding. En dat is toch een prettig vooruitzicht!