Mediation

Wat is dat nou precies, mediation?

In de meeste conflicten zit een oplossing verborgen die voor beide partijen aanvaardbaar is. De kunst is om die oplossing te vinden. Als partijen met een onafhankelijke derde gezamenlijk tot die aanvaardbare oplossing komen, is er sprake van Mediation.

Bij een scheiding is dat uiteraard niet anders. Door allerlei emoties is het soms heel lastig om samen tot een oplossing te komen. Hierdoor kan de toch al gespannen situatie thuis escaleren, waardoor je niet alleen als ouder, maar waardoor ook de kinderen getroffen worden. Het is dan verstandig om zo snel mogelijk hulp te zoeken om ervoor te zorgen dat de situatie niet nog verder escaleert.

Wat kunt u van ons verwachten?
Indien benodigd proberen we er al tijdens het eerste kennismakingsgesprek voor te zorgen dat er in de eerste weken na het gesprek thuis meer rust heerst, waardoor het scheidingsproces op een rustige manier kan worden ingezet. Dit kan bijvoorbeeld door vast over een aantal zaken (voorlopige) afspraken te maken of juist af te spreken dat over een aantal onderwerpen even helemaal niet meer (samen) wordt gecommuniceerd.

Tijdens de daarop volgende afspraken onderzoeken we waar de echte pijnpunten zitten en bekijken we hoe deze kunnen oplossen. Soms kan een Communicatieplan daar prima bij helpen. Dit geeft namelijk inzicht in elkaars persoonlijkheidsstijl, waardoor jullie elkaar bijvoorbeeld als ouders van je kinderen (weer) beter leren begrijpen. Hierdoor kunnen conflicten in de toekomst worden verminderd dan wel voorkomen, waarmee jullie en zeker ook jullie kinderen weer geholpen zijn.

Over de financiƫn heerst bij een echtscheiding vaak grote onzekerheid, wat snel tot conflicten kan leiden. Het lukt dan vaak niet meer om samen tot een oplossing te komen. Tijdens de bespreking van het Scheidingsplan waarbij alle financiƫle onderwerpen worden besproken helpen we jullie om tot bestendige afspraken te komen. Ook hier is mediation een uitstekend hulpmiddel bij.

Wat verwachten wij van jullie?
Het is een misvatting om te denken dat wij het we even oplossen. Soms is de oplossing inderdaad eenvoudig gevonden, maar tijdens het mediation traject is het van belang dat jullie niet alleen bereid zijn om naar elkaar te luisteren, maar ook, met onze hulp, elkaar proberen te verstaan. Alleen dan kunnen wij jullie helpen om tot een oplossing te komen die voor beiden aanvaardbaar is. Tijdens het mediation traject hebben we jullie hulp dus zeker nodig!

Waarom kiezen wij voor mediation?
Ons doel is om relaties te beschermen en om er voor te zorgen dat jullie en daardoor uiteindelijk ook jullie kinderen zo min mogelijk met de nare gevolgen van een scheiding worden geconfronteerd. Wij gunnen namelijk iedereen een leven zonder conflicten en daar zetten we ons graag voor in. Mediation is daar een uitstekend instrument voor! Hiermee geven we mensen zicht op en vertrouwen in een nieuwe toekomst, waarmee we echt het verschil kunnen maken en dat is nou precies waar wij zelf weer energie van krijgen.

Terug naar boven