Interview met Paul en Bryan

Waarom zijn jullie scheidingsbemiddelaar geworden?

“We hadden destijds samen een financieel advieskantoor en werden bij onze klanten steeds vaker geconfronteerd met scheidingsvragen”, zegt Paul. “We hebben er toen goed over nagedacht: kunnen we hier iets mee en vinden we dit dan ook leuk? Ik vond het destijds best wel een spannend idee om die gesprekken aan te gaan. Het betekende echter wel een verdieping van ons vak en het bracht uiteraard nieuwe uitdagingen met zich mee. Dit waren voor mij toch wel de aanleidingen om deze stap te zetten.”

Bryan vult aan: ”We hielpen toen mensen met onder meer hypotheken. Door nieuwe wet- en regelgeving zagen we echter vaak dat bij scheidende klanten het met hun hypotheek en hun advocaat gewoon vaak niet goed liep. Dat was voor ons het startpunt om ons te gaan oriënteren op het helpen van mensen met scheiden en hypotheken. In eerste instantie voelde dat als een verdieping op het financiële vlak, later zagen we echter dat het vooral ook een emotionele verdieping van ons werk betekende, doordat we mensen echt verder konden helpen.”

Hoe heeft deze verdieping zich verder ontwikkeld?

Paul: “We hebben onze verzekeringsportefeuille inmiddels een aantal jaren geleden verkocht en houden ons alleen nog maar bezig met scheidingen en de hypotheek. Wij bieden mensen een totaaloplossing en dat is ook onze kracht. Het menselijke aspect, een goed financieel advies en het regelen van de scheiding staan hierin voorop. Ons doel is om scheidende mensen in de gehele reis te ontzorgen. Wij werken dan ook met het motto ‘Van huis naar thuis’.”

“Aan de ene kant kunnen wij gelijk de woonwensen doorrekenen en onze klanten met de hypotheek helpen”, legt Bryan verder uit. “Aan de andere kant gaan we een stap verder door onze nauwe samenwerking met een hypotheekadviseur en een makelaar. Door dit concept kunnen we alle aspecten regelen en onze klanten ook echt van huis naar thuis helpen. Hiermee voorkomen we een hoop problemen, zoals een van het kastje naar de muur situatie en de vraag wanneer wie ingeschakeld moet worden. Klanten ervaren het ook als zeer prettig dat er direct doorgepakt kan worden.”

Hoe hebben jullie de uitbreiding naar scheidingsadvies aangepakt?

“We hadden natuurlijk allebei al een financiële achtergrond”, vertelt Paul. “Naast interne opleidingen hebben we de opleiding mediation gevolgd. Daarnaast heb ik zelf nog de opleiding Register Financieel Echtscheidingsadviseurs (RFEA) afgerond. Ook hebben we trainingen gevolgd over de Disc-methode: kijken hoe mensen in elkaar zitten, waarom ze elkaar soms niet kunnen verstaan en hoe we dat kunnen oplossen. En natuurlijk volgen we jaarlijks onze studiedagen”.

Bryan vervolgt: “Ik ben eind 1999 in financiële wereld terechtgekomen en heb toen al mijn vakdiploma’s gehaald. Van assurantie B naar pensioenen, naar hypotheken, naar uiteindelijk Federatie Financieel Planners (FFP). Wat voor mij wel de omslag is geweest, is dat ik in 2008 Life-planning ben gaan doen. Dit was veel meer de kant van coaching op en daar heb ik nog andere verdiepingsslagen in gemaakt”.

Wat brengt jullie samenwerking jullie?

“Het is gewoon heel fijn om te kunnen klankborden met elkaar. Bijvoorbeeld over een intakegesprek of zaken waar je tegenaan loopt”, legt Paul uit. “We hanteren sowieso het vierogen-principe, er gaat geen scheidingsplan of convenant de deur uit zonder dat de ander het gezien heeft. Het is dus heel fijn om dit samen te doen, omdat je altijd een luisterend oor hebt en de ander misschien net iets anders tegen zaken aankijkt.”

Bryan vult aan: “We zijn echt wel complementair aan elkaar, we hebben duidelijk onze eigen persoonlijkheden. Paul ziet het vaak van de ene kant en ik van andere kant. Juist dit maakt dat het klankborden en het spiegelen ons helpt om gezamenlijk oplossingen te bedenken. Ik denk dat we vooral omdat we zo anders zijn en op een andere manier naar zaken kijken, we mensen heel goed verder kunnen helpen.”

Wat vinden jullie belangrijk in jullie werk?

“Allereerst dat we plezier in ons werk hebben. Dat straal je uit, maakt dat je rustig in je stoel zit en dat je het allemaal overziet. Dit zorgt bij elkaar ook weer voor die rust bij onze klanten”, zegt Paul. Bryan vervolgt: “We willen allebei mensen echt helpen. We gaan dus op zoek naar wat ze nodig hebben, zodat ze samen weer tafel kunnen om de scheiding in overleg te regelen. En als dat lukt, dan is het fijn om te zien dat ze weer verder kunnen. Dat is ook wat ons plezier geeft in ons werk.”

Hoe ervaren jullie klanten jullie begeleiding?

Bryan: “Ik had toevallig vanochtend een intakegesprek met mensen die door een oud-klant van Paul naar ons waren doorverwezen: “Ga maar naar de Scheidingsplanner Den Haag, want toen ik daar was gaven ze mij zoveel rust.” En dat werd direct beaamt, het eerste telefoongesprek had al een hoop rust gegeven.

Dit is ook waar wij naartoe werken: het bieden van een helpende hand, zodat ze rustig de stappen kunnen zetten en alles rustig kunnen overzien. We helpen mensen om uit het conflict te komen. Door een scheiding ontstaat er wantrouwen en we proberen ze eigenlijk weer het vertrouwen terug te geven. Als je het onderlinge vertrouwen weer terug kunt geven, komt er rust bij mensen en help je ze uit de conflictsituatie.

Daarnaast werken wij enorm drempelverlagend. We zijn wie we zijn, we zitten niet in driedelig pak, we kennen geen voorschotnota’s, we werken niet met kantoorkosten en we rekenen niet per minuut af. Als mensen willen bellen moeten ze vooral bellen, dan gaat niet gelijk de teller lopen. Als men wil appen moet men vooral appen. We zijn dus enorm bereikbaar en dat ervaren onze klanten als heel prettig.”

Hoe bereiken jullie dat einddoel?

“Een luisterend oor is echt heel belangrijk, naast mensen het vertrouwen geven dat je ze kunt helpen” zegt Paul. “Uiteindelijk draait het er om dat ze het gevoel hebben dat het eerlijk is gegaan en dat ze goed geholpen zijn. Wij trekken eerst de angel eruit. Pas op het moment dat deze angel eruit is, kun je verder. Er is dus in de eerste plaats tijd nodig, zodat mensen elkaar weer vertrouwen en dat ze inzien dat ze het samen moeten oplossen. Als je daar bent, dan volgen de financiën ook wel, dat gaat eigenlijk wel hand in hand.”

Bryan vervolgt: “In elke scheiding speelt wel iets. Wij zoeken uit waar het conflict zit en durven de mensen ook op hun eigen rol aan te spreken. Niemand wil namelijk een conflict, maar we zijn soms te eigenwijs om over dat conflict heen te stappen en dan hebben we een zetje nodig. Dus enerzijds bieden we een luisterend oor, maar spreken we ze ook aan op hun gedrag, zodat we ze verder kunnen helpen. Wij zetten hiermee een extra stap in het scheidingstraject.”

Wat is voor jullie een belangrijk onderwerp tijdens een scheiding?

“Een heel belangrijk onderwerp bij ons zijn de kinderen. Het is onze missie dat we scheidende mensen willen helpen om weer de beste ouders van de wereld te worden”, vertelt Bryan. “Voor het ouderschapsplan gebruiken we bijvoorbeeld ook een communicatieplan. Dat is een apart traject om ervoor te zorgen dat ze elkaar als ouders weer verstaan.

Het benoemen van de pijnpunten is hierin een belangrijke stap. Wat is het nou wat hij doet waardoor jij geïrriteerd raakt en andersom. Als je dit bespreekbaar maakt en ze hiervan bewust maakt, dan kan men hier goed mee omgaan. Ieder heeft zijn eigen persoonlijkheid en als je als ouders een beslissing moet nemen, dan moet je van elkaar wel weten wat eenieder nodig heeft om die beslissing te kunnen nemen. En dan kijken of je tot een compromis kunt komen door elkaar in elkaars waarde te laten om zaken te kunnen oplossen voor de toekomst.”

Wat willen jullie mensen die gaan scheiden meegeven?

Paul: “Als ik naar mijzelf kijk, dan denk ik vooral aan de kinderen. Denk niet alleen vanuit je eigen belang, maar denk vooral vanuit het belang van de kinderen. En zoals ik al eerder aangaf, wij kunnen het niet alleen en hebben de inzet van beide klanten gewoon keihard nodig. Stel dan ook geen eisen, waarvan je van tevoren al weet dat die niet gaan lukken. Vaak spelen de emoties hier een rol in en als je dan vraagt wat de kinderen hiervan vinden, dan zakt die emotie vaak gelukkig weer en kunnen we tot oplossingen komen. Kom dus reëel aan tafel zitten en zet de belangen van je kinderen voorop.”

Bryan vervolgt: “Mijn advies is juist om jezelf op één te zetten. Een goede scheiding doe je samen, juist ook voor jezelf. Als je jezelf echt op één zet, dan ben je vanzelf de beste vader of moeder die er is. Bij mij staan de kinderen dus meer op 1B, want als je als ouders goed in je vel zit, dan regel je vanzelf alles goed voor de kinderen..”

Terug naar boven