Het scheidingstraject

Gepubliceerd op 22-08-2017 door de Scheidingsplanner

Inhoudsopgave scheidingstraject

> Hoe ga je het scheidingstraject in?
> Hoe ziet het scheidingstraject eruit?
> Hoe zit dit wanneer ik samenwoon?
> Hoe lang duurt een scheidingstraject?
> Eenzijdig of gemeenschappelijk verzoekschrift?

Hoe ga je het scheidingstraject in?

Bij iedere scheiding of verbreking van samenleving moeten er afspraken gemaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan de bezittingen en schulden, de kinderen, het huis, alimentatie, enzovoorts. Wellicht is het haalbaar om in overleg met jouw partner afspraken te maken. Een deskundige kan je daarbij helpen. Als het geen optie is om in overleg afspraken te maken, kun je ieder een eigen adviseur inschakelen. En als het nodig is kan de rechter beslissingen nemen. 

Hoe ziet het scheidingstraject eruit?

Als het lukt om in overleg afspraken te maken, dan kun je deze afspraken laten vastleggen in een scheidingsconvenant. Op basis van dit convenant wordt een gemeenschappelijk verzoekschrift bij de rechter ingediend. De rechter doet na enige tijd uitspraak. Vervolgens wordt de uitspraak van de rechter ingeschreven bij de gemeente waar het huwelijk gesloten is. Pas als dit gedaan is ben je gescheiden. 

Stel dat het niet lukt om in overleg tot afspraken te komen, ook niet met behulp van adviseurs, dan kan één van beiden via een advocaat de rechter om een uitspraak vragen. De advocaat van één van de partners dient een eenzijdig verzoekschrift in. De rechtbank stuurt het verzoek naar de andere partner. Deze partner kan via een advocaat verweer voeren. Uiteindelijk volgt een beschikking van de rechtbank. Deze beschikking wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Hoe zit dit wanneer ik samenwoon? 

Ook samenwoners kunnen hun afspraken laten vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Het is niet nodig om naar de rechter te gaan om de samenleving te verbreken. Wel kan het handig zijn om via een notaris of advocaat een titel te behalen. Deze executoriale titel kan nuttig zijn als in de toekomst betalingsafspraken niet nagekomen worden.

Hoe lang duurt een scheidingstraject?

De duur van een scheidingstraject is afhankelijk van verschillende factoren, namelijk:

  • Ben je bereid om samen afspraken te maken?
  • Wil je compromissen zoeken of juist het onderste uit de kan halen?
  • Ga je samen naar één adviseur of heeft ieder een eigen adviseur?

Indien er de bereidheid bestaat om samen tot afspraken te komen en jullie staan er beiden voor open om concessies te doen, verloopt een scheidingstraject veelal veel sneller dan wanneer dit niet zo is. Tevens zijn gezamenlijke trajecten in de regel sneller afgerond dan eenzijdige trajecten.

Wordt er een eenzijdig of juist gemeenschappelijk verzoekschrift ingediend?

Bij een gemeenschappelijk verzoek is het rechtbanktraject kort en overzichtelijk. Het meeste werk is immers al in het voortraject gedaan, de afspraken zijn gemaakt. Bij een eenzijdig verzoek is veel meer tijd nodig bij de rechtbank. Eerst is het wachten op het verweer, vervolgens de mondelinge behandeling, wellicht een tussenbeschikking, soms een hoger beroep of nader onderzoek.

Ben je benieuwd welk scheidingstraject bij jou past? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.

Terug naar boven