Een terugblik op een succesvol verlopen co-ouderschap

Gepubliceerd op 09-06-2023 door de Scheidingsplanner

Artikel van de maand

Elke maand schrijft een van onze Scheidingsplanners zelf een artikel. Het artikel kan bijvoorbeeld een persoonlijke ervaring beschrijven, ons werk vaktechnisch toelichten of een opiniestuk zijn. Deze maand blikt Scheidingsplanner Leon van Laarhoven terug op zijn eigen succesvol verlopen co-ouderschap en wat daar voor nodig was.

Apart verder gaan

Als betrokken vader van toen nog twee zeer jonge kinderen verliet ik enigszins verdoofd het chique advocatenkantoor na het laatste gesprek bij de mediator. Het was nu uiteindelijk geregeld. De scheiding is definitief geregeld. Ieder gaat apart verder met het leven. Onwennig voelt de verbondenheid als samenwerkende ouders in co-ouderschap.

Ouderschapsplan als basis voor de toekomst

 

Ouderschapsplan als basis voor de toekomst

Inmiddels zijn er tien jaar verstreken. Een periode in het leven waarin een hele hoop zaken zijn voorgevallen. En in deze periode heb ik persoonlijk de waarde kunnen ervaren van het maken van afspraken.

Logischerwijs leg je samen de afspraken over de opvoeding en verzorging van de kinderen vast in een ouderschapsplan. Dat plan vormt de basis voor een toekomst waarin de gewenste gedeelde kinderzorg (co-ouderschap) mogelijk bleek.

Veranderend levenspad

En toch is zo’n ouderschapsplan niet zaligmakend. Door onverwachte omstandigheden zijn bepaalde afspraken niet meer opportuun. Het levenspad van een mens laat zich niet leiden door een vooropgesteld plan, laat staan die van alle leden van een gescheiden (kern)gezin.

Er kunnen zich in iemands leven ontwikkelingen voordoen die een impact op het leven van een ander hebben. En ja, niets menselijks is ons vreemd door te accepteren dat mensen veranderen. Dat iemands ideeën en/of wensen na verloop van tijd (en/of jaren) veranderen maakt het mogelijk om wederom tot gezamenlijk gedragen oplossingen te komen, mits men zich flexibel opstelt naar elkaar.

Blik op de toekomst

Dit besef is van alledag. En dit besef maakt het mogelijk om samen voor het moment toch tot bepaalde uitgangspunten te geraken. Door deze uitgangspunten vast te leggen ontstaat een helder beeld over ieders toekomst. En daar ligt de kracht van het opstellen van een ouderschapsplan als kompas voor de toekomst. Door de focus te leggen op de toekomst benoem je expliciet de belangen van waarom je dingen wilt, doet of laat.

Bij mediation heb je als betrokken partij altijd de gelijke kans om zo goed mogelijk mee te denken over een billijke en redelijke oplossing voor een ontstane situatie. Ieders idee, plan of mening is van gelijk belang.

 

Kwetsbaarheid en vertrouwen

In mijn ogen is een ouderschapsplan een middel om te komen tot een niveau van overleg gebaseerd op respect en fatsoen als gescheiden ouders. Wat gun je elkaar als samenwerkende ouders in de periode na het huwelijk?

Als gescheiden ouders ben je beiden kwetsbaar als het gaat over de kinderen. En daarbij komt dat het vertrouwen in een scheiding altijd een deuk oploopt, zeker als er sprake is geweest van vreemdgaan. Maar de deuk in elkaars vertrouwen als partners hoeft geen onnodige negatieve invloed te hebben op het vertrouwen in elkaar als ouders.

Kwetsbaarheid en vertrouwen bij gescheiden ouders

Onderlinge communicatie belangrijkste pijler voor vertrouwen

En vertrouwen is een optelsom van een aantal zaken, waarvan de belangrijkste de onderlinge communicatie tussen ouders is. En communicatie heeft diverse uitingsvormen, waarbij ‘Social Media’ inmiddels een belangrijk deel inneemt. Desondanks is de onderlinge menselijke communicatie de meest invloedrijke en directe vorm van communicatie. Door niet te communiceren ontstaat er ruimte voor ruis. Ruis in het begrijpen van elkaars bedoelingen, ruis in ruimte voor elkaars begrip, ruis in het toestaan in het accepteren van elkaars gedrag.

Vertrouwen behouden met open en eerlijke communicatie

Een open en eerlijke communicatie tussen gescheiden ouders is dé manier om het onderlinge vertrouwen te behouden. Een toepasselijke vergelijking treft het onderhouden van open en eerlijke communicatie met een collega op het werk. Een (ideale) collega op het werk is onder meer iemand:

  • Die je vertrouwt in het nakomen van gemaakte afspraken;
  • Die je met regelmaat spreekt over belangrijke onderwerpen;
  • Die je opvangt in het geval dat jij even uitvalt;
  • Die kritisch blijft ondanks alle getoonde inzet;
  • Die je aanspreekt als er problemen zijn;
  • Die jou complimenteert als er successen zijn;
  • Die je gunt te zijn wie je bent;
  • Die samen met jou de schouders eronder zet;
  • En die tenslotte voor een fijne werksfeer zorgt.

Het open en eerlijk communiceren met een (ideale) ouder na een scheiding heeft kans van slagen als je elkaar met het nodige respect en fatsoen benadert. Dan komen bovenstaande kwaliteiten zo nu en dan naar de oppervlakte drijven.

Met elkaar blijven communiceren is allesbepalend

Het verkrijgen en behouden van vertrouwen in de andere ouder (als mede-verzorger van de kinderen) komt dus voort uit het met elkaar blijven communiceren. Dat betekent soms elkaar appen en e-mailen, maar zeker ook elkaar met regelmaat persoonlijk spreken.

Wat ik de afgelopen tien jaar persoonlijk geleerd heb als gescheiden ouder is dat de mate van communicatie met de andere ouder allesbepalend is voor je eigen welzijn, die van je kinderen en daarmee ook van die andere ouder. En dat staat los van alle andere afspraken in een ouderschapsplan. Gun elkaar een fijn leven na de scheiding op basis van wederzijds respect en fatsoen.

Auteur: Leon van Laarhoven - Scheidingsplanner Oss

Alle artikelen van de maand

Alle artikelen van de maand

Terug naar boven