Alimentatie en eigen onderneming

Gepubliceerd op 30-10-2019 door de Scheidingsplanner

Inhoudsopgave eigen onderneming en alimentatie

> Eigen bedrijf en de alimentatie
> Draagkracht ondernemer voor de alimentatie
> Een eenmanszaak en de alimentatie
> Hoe werkt het bij een besloten vennootschap?
> De alimentatie verhogen of verlagen
> Hoe pak je de alimentatie bij een eigen bedrijf goed aan?

Eigen bedrijf en de alimentatie

Het berekenen van de hoogte van de alimentatie is bij een ‘gewone’ scheiding vaak al lastig genoeg. Als je een eigen onderneming hebt, wordt de berekening van de alimentatie nog een stuk complexer, want bij het bepalen van de hoogte van de kinder- en partneralimentatie is onder meer de draagkracht van de onderhoudsplichtige (de ondernemer) een belangrijke factor. En juist het bepalen van die draagkracht is vaak niet zo makkelijk. Het is immers niet altijd duidelijk wat de inkomsten zijn. Hoe pak je dit aan?

Bepalen draagkracht ondernemer voor de alimentatie

Ondernemers hebben vaak geen vast bedrag op het maandelijkse loonstrookje staan en de winst van een ondernemer kan al helemaal aan verandering onderhevig zijn. Als dan de hoogte van de alimentatie moet worden vastgesteld, is de draagkracht van de ondernemer dus niet zo een-twee- drie te bepalen. Daarnaast moet het alimentatiebedrag niet alleen passen bij de behoefte en draagkracht van betrokkenen, maar boven alles de voortgang van de onderneming niet in gevaar brengen. Om de draagkracht van de ondernemer voor de kinder- en partneralimentatie goed te kunnen bepalen moeten alle cijfers van de onderneming boven tafel komen en nauwkeurig bestudeerd worden.

Hoe zit het met een eenmanszaak en de alimentatie?

Bij een eenmanszaak wordt het inkomen van de ondernemer bepaald door de winst uit de onderneming. De winst kan echter per jaar flink verschillen. Over het algemeen wordt naar de laatste drie jaren gekeken. Om de winst te kunnen bepalen moet de ondernemer inzicht geven in onder meer de volgende stukken:

  • De laatste drie definitieve jaarstukken (inclusief de balans en winst- en verliesrekening)
  • Een toelichting inclusief kasstroomoverzichten, belastingaangiften en -aanslagen
  • Concept jaarstukken en (liquiditeit)prognoses van het huidige jaar en de verwachtingen voor het komend jaar voor een beeld naar de toekomst

Hoe werkt het bij een besloten vennootschap?

Indien de ondernemer een directeur-grootaandeelhouder (dga) van een besloten vennootschap is, dan is het inkomen en dus de draagkracht nog lastiger te bepalen. De ondernemer stelt namelijk zelf zijn salaris vast en daarnaast ontvangt hij/zij mogelijk dividend. Ook kunnen de opnames in rekening-courant met de vennootschap een rol spelen. Voor het bepalen van de draagkracht zullen alle cijfers goed geïnterpreteerd moeten worden om te bekijken wat een reële verdiencapaciteit van de ondernemer is. Ook hier geldt dat de continuïteit van de onderneming niet in gevaar mag komen.

De alimentatie verhogen of verlagen, kan dat?

Als de economie daalt, zullen de winsten van veel ondernemers weer lager gaan uitvallen. Dit kan een reden zijn om de maandelijkse alimentatie te verlagen. Andersom geldt natuurlijk ook indien de onderneming bijvoorbeeld door marktomstandigheden meer winst gaat maken. Het verhogen van de alimentatie kan dan een logisch gevolg zijn. Je kunt echter niet eenzijdig besluiten om de hoogte van de alimentatie aan te passen. Je doet er goed aan om een financieel specialist de alimentatie te laten herberekenen, om te bekijken wat een reële alimentatie zou zijn in de nieuwe situatie.

Hoe pak je de alimentatie bij een eigen bedrijf goed aan?

Het is voor iedereen, zowel voor de alimentatieplichtige als voor de alimentatiegerechtigde, het prettigst om inzage te hebben in de berekening van de kinder- en partneralimentatie en de onderliggende gegevens. En bovenal om zekerheid te hebben over het alimentatiebedrag. De Scheidingsplanner biedt die zekerheid, want de Scheidingsplanner is niet alleen expert op scheidingsgebied, maar weet ook financieel van de hoed en de rand en zorgt er daardoor voor dat de alimentatie precies op maat is gesneden op jouw situatie en jouw onderneming. Bovendien kunnen wij als financieel adviseurs een duidelijke uitleg geven over hoe je van de cijfers over de onderneming tot een alimentatiebedrag komt. Duidelijkheid voor scheidende ondernemers dus! En dat onderneemt een stuk prettiger.

Terug naar boven