15 jaar Scheidingplanner Gerard Heijnen

Gepubliceerd op 30-11-2021 door de Scheidingsplanner

Artikel van de maand

Elke maand voert een van onze Scheidingsplanners zelf het woord in een artikel. Het artikel kan bijvoorbeeld een persoonlijke ervaring beschrijven, ons werk toelichten of een specifiek onderwerp behandelen. Deze maand deelt Scheidingsplanner Gerard Heijnen in het kader van ons jubileumjaar zijn persoonlijke verhaal over 15 jaar de Scheidingsplanner. Waarom is hij Scheidingsplanner geworden en wat is hem bijvoorbeeld bijgebleven? Lees hier zijn ervaringen.

Wanneer en waarom ben jij scheidingsbemiddelaar geworden?

In 2004 heb ik mijn bedrijf verkocht, waarna ik ben gaan nadenken over de vervolgstap. Ik heb even interim werk gedaan, maar dat vond ik niet leuk. Vervolgens ben ik door een bevriende notaris gevraagd of ik een stel wilde begeleiden die in echtscheiding zaten. De notaris had zijn handen al vol aan de officiële stukken voor de verdeling van de betrokken onderneming. Het scheidende koppel had daarnaast nog 1000 andere praktische vragen. Hij zocht dus iemand met een financiële achtergrond om hun goed te kunnen begeleiden en adviseren. Ik heb dat toen gedaan en gaandeweg dacht ik dat dit wel heel goed bij mijn wensen en achtergrond paste. Uiteindelijk heb ik hier een paar maanden over nagedacht en daarna definitief de knoop doorgehakt. Ik heb een bord op mijn deur getimmerd en ben als scheidingsbemiddelaar aan de slag gegaan.

Waarom heb jij je bij de Scheidingsplanner aangesloten?

Ik heb het eerst een jaartje of anderhalf alleen gedaan, maar ik miste de steun van collega’s. Ik had toch behoefte aan het kunnen raadplegen van anderen om zaken te kunnen toetsen. Het is gewoonweg fijn om met collega’s te kunnen sparren om de best mogelijke kwaliteit te kunnen bieden. Ik ben toen op zoek gegaan naar een samenwerkingsverband en in 2006 in contact gekomen met de Scheidingsplanner. De groep was nog klein, maar bestond wel uit gelijkgestemde mensen. Na een oriëntatiefase heb ik mij aangesloten en ben nu 15 jaar onderdeel van deze organisatie. Ik ben nog steeds lid, omdat we met onze vereniging veel aan opleidingen doen, een kwaliteitsstempel kunnen uitdragen en omdat alle collega’s een financiële achtergrond hebben.

Wat is er in die bijna 15 jaar veranderd?

Er is enorm veel veranderd. Niet alleen in de wereld, maar ook de mensheid zelf en daaruit voortkomend natuurlijk ook de relatiesfeer. Scheiden is bijvoorbeeld steeds minder een taboe geworden. De informatiesnelheid is enorm toegenomen. Mensen zitten in een sneltrein en dat geeft zo’n nieuwe dynamiek aan de wereld. Niet alleen aan mensen, maar ook aan emoties, gevoelen en spanningen. Je hoeft bij wijze van spreken maar met je ogen te knipperen en alles is anders. Ons vak is hierdoor veranderd en vooral ook de manier waarop je dit vak uitoefent.

Mensen zijn zich wel veel bewuster van de keuzes die ze maken, zijn individualistischer geworden en maken veel meer vanuit gevoel een keuze. Dat heeft tot gevolg dat men nu eerder stopt met de relatie als die niet blijkt te werken. Naar mijn idee is er wel veel meer respect over en weer en men is meer bereid om samen het gesprek aan te gaan. Ik hoop dat deze ontwikkeling zich doorzet, dat mensen zich bewust zijn van wat ze doen en dat ze op de juiste manier en respectvol met elkaar omgaan en ook uit elkaar gaan.

Hoe heb jij jezelf ontwikkeld in die tijd?

Vanaf 2008 ben ik me meer op de menselijke kant en de gevolgen van de scheiding gaan richten. Ik heb de financiële kant wat losgelaten, daarvoor heb ik een gespecialiseerd Financieel Planner in dienst genomen. Ik hou de financiële ontwikkelingen natuurlijk wel bij, maar ik heb bewust gekozen om wat meer de psychologische aspecten van het scheiden op te pakken. Ik heb de opleiding tot mediator gevolgd en mij aangesloten bij de Mediators federatie Nederland (MfN). Het meer focussen op het proces brengt mij als persoon gewoon veel meer en ik kan veel meer bijdragen aan het gehele proces en de gevolgen.

Wat vinden klanten belangrijk in jouw begeleiding?

Ik denk dat ze het vooral belangrijk vinden dat iemand hun goed bijstaat en dat ze samen de eindstreep halen. Dat ze eerlijk en gedegen advies krijgen en bovenal dat er niks vergeten wordt. Dat ze erop kunnen vertrouwen dat het proces goed gaat en dat ze aan de hand meegenomen worden. Kwaliteit en onafhankelijk advies is dus onontbeerlijk in mijn vak. Daarnaast is onpartijdigheid belangrijk voor ze, want ze willen niet het gevoel krijgen dat een van beiden bevoorrecht wordt. Hierbij hoeft de verdeling natuurlijk niet altijd fiftyfifty in de verhouding te zijn, het kan soms ook 60-40 zijn om er samen uit te kunnen komen. Tot slot willen ze vooral dat ze beiden na de scheiding verder kunnen en dat alles redelijk en billijk wordt afgehandeld. In de evaluaties komen de woorden rust, gedegen, deskundigheid en vertrouwen vaak naar voren. Hier ben ik trots op!

Wat vind jij zelf belangrijk in jouw werk?

Ik vind het belangrijk dat mensen elkaar na de scheiding oprecht in de ogen kunnen kijken. Dat ze beiden zonder haat en nijd op de verjaardagen van de kinderen of kennissen kunnen komen. Dat ze aan het eind van het traject denken: “Dat hebben we netjes gedaan.” Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Daar hebben ze iemand bij nodig die de regie pakt, die ze kunnen vertrouwen en alle zaken aan de orde kan stellen. Ook zaken waar ze het liever niet over willen hebben. Het is belangrijk dat dingen uitgesproken worden, want anders kun je niet afronden. Je bent uiteindelijk wel zoveel jaren met elkaar in een relatie geweest en die jaren poets je niet zomaar weg. Er zijn tenslotte ook gelukkige momenten geweest, waarom zou je die momenten weggooien? Daarnaast vind ik onafhankelijk advies zwaarwegend. Ik geloof niet in verplichte winkelnering van bijvoorbeeld het ook verplicht moeten onderbrengen van de nieuwe hypotheek, verzekeringen, belastingzaken et cetera bij de scheidingsadviseur. Dan heb je onzuivere belangen en een totaal andere pet op.

Wat zou je willen veranderen?

Als ik naar de overheid kijk, dan denk ik dat daar een hele grote rol ligt om mijn vak te gaan reguleren. Iedereen kan namelijk zich nu nog mediator noemen. Ik zie veel dingen fout gaan en in ons vak moet hierop gecontroleerd kunnen worden. Je moet je indenken dat je als scheidingsadviseur ongelofelijk veel kapot kunt maken tijdens de meest kwetsbare momenten in iemands leven. Mensen zijn soms geneigd om op basis van prijs te kiezen, terwijl het om hun beider nieuwe toekomst en (eventuele) kinderen gaat. Ik zie soms convenanten van 4 à 5 pagina’s voorbijkomen, terwijl die van ons meestal uit zo’n 20 pagina’s bestaan. Kwaliteit is dus echt wel een dingetje in ons vakgebied. Ik zou daarom graag willen dat mediator een beschermde titel krijgt. Ik wil dan ook als tip meegeven: doe goed je huiswerk wie je gaat inschakelen bij je scheiding. Doe het vooral ook samen en denk daarbij aan je toekomst, die is namelijk eenmalig, zeer kostbaar en waardevol.

Wat vind jij leuk aan jouw vak?

Het mooiste van mijn vak vind ik dat ieder mens uniek is. Dat maakt mijn vak nooit saai, want als je twee unieke mensen hebt dan heb je ook altijd een unieke situatie. Ook vind ik het fijn om een soort eerstelijns helpdesk te blijven voor mijn cliënten die hun relatie beëindigd hebben. Niet alleen heb ik na een jaar contact over hoe het met hen gaat, maar ik heb ook regelmatig contact met oud-cliënten voor vragen die bij hen spelen. Daar leer ik ook weer van.

Waar ik echt blij van word is als cliënten aan het eind van het traject elkaar een hand geven of omarmen en zeggen: “We kunnen niet samen verder, maar de manier waarop we uit elkaar zijn gegaan hebben we goed gedaan.” Zo’n 40 tot 50 procent van mijn nieuwe cliënten komt voort uit mond-op-mond reclame, daar ben ik trots op. Ik krijg regelmatig, soms na jaren, nog reacties van oud-cliënten die aangeven hoe blij ze nog steeds met mijn begeleiding zijn. Het voelt voor mijn dan ook veel meer dan ‘gewoon’ werk en een inkomen, het doet wat voor mij als persoon!

Gerard Heijnen - Scheidingsplanner Culemborg, Driebergen-Zeist, Tiel, Utrecht

Alle artikelen van de maand

Terug naar boven