Ontwikkelingen in de markt van scheidingsbemiddeling

Gepubliceerd op 23-11-2022 door de Scheidingsplanner

Veranderde markt van scheidingsadvies

Wij zien de laatste jaren veel ontwikkelingen in de markt van de scheidingsbemiddeling en -advisering. In dit artikel delen Scheidingsplanners Leon van Laarhoven en Frank van Boxtel hun visie op deze ontwikkelingen.

Nieuwe organisaties

Met grote regelmaat zien wij nieuwe organisaties die zich vanuit het niets gaan bezighouden met de complexe scheidingsmarkt. Ook zien we reeds bestaande organisaties een samenwerking met elkaar aangaan om sterker en groter te worden. Soms is er zelfs simpelweg sprake van een keiharde overname door een kapitaalkrachtige financiële instelling, om op die manier snel toegang te krijgen tot de scheidingsmarkt.

Voor de zich oriënterende buitenstaander die gaat scheiden is deze ontwikkeling moeilijk te doorgronden of soms zelfs niet eens zichtbaar. Voor insiders is het echter overduidelijk: de scheidingsmarkt wordt door steeds meer partijen gezien als een mogelijkheid om snel geld te verdienen. En dat terwijl de complexe markt van scheidingsbemiddeling en -advisering juist geen professie is waarin het kortetermijndenken van een snelle/hippe verkooporganisatie passend is.

Impact op scheidende consument

Voor de scheidende consument is het aanbod van scheidingsbemiddelaars inmiddels zo groot dat zij vaak door de bomen het bos niet meer zien. Er bestaat dan ook een grote diversiteit aan aanbieders zoals mediators, advocaten, financiële experts en andere scheidingsbemiddelaars. Wij horen vaak aan tafel dat men moeite heeft een keuze te maken, terwijl juist deze keuze veel invloed heeft op het verloop van het scheidingstraject.

Wij adviseren om altijd eerst naar de wensen en behoeften te kijken, voordat je een beslissing neemt. Welke belangen staan voorop en wat wil je allemaal geregeld hebben? Alleen de juridische rechten en plichten of vooral ook alle financiële zaken? En hoe wil je het geregeld hebben? Wat zijn de doelstellingen en past de aanpak van de scheidingsadviseur hierbij?

Tips voor keuzebepaling

  • Verdiep je eerst in de kennis en achtergrond van de scheidingsadviseur. Sluiten die bij jullie wensen, belangen en doelstellingen aan? Het is namelijk heel vervelend als er in het scheidingstraject vertraging optreedt, omdat er andere een expert ingevlogen moet worden om bepaalde vraagstukken op te lossen.
  • Kies bovendien een scheidingsadviseur die het gehele traject kan begeleiden. Het komt vaak voor dat scheidende mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd. Bijvoorbeeld als de mediator je naar de hypotheekadviseur stuurt en die jou weer terugstuurt naar de mediator, omdat de afspraken nog niet bekend zijn. Voor het ouderschapsplan moet je ook weer weten wat er met het huis gaat gebeuren en als je niet oppast, dan blijf je in een kringetje rondlopen.
  • Maak altijd eerst een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de scheidingsbemiddelaar, voordat je een definitieve keuze maakt. Het is belangrijk dat jullie een klik voelen met jullie begeleider en jullie moeten je veilig kunnen voelen en vertrouwen hebben.

Waar staan wij in dit verhaal?

Dit jaar viert vereniging de Scheidingsplanner haar 15-jarige bestaan. Na een eerste opstart als franchiseorganisatie is de huidige verenigingsstructuur ontstaan. Een vereniging met scheidingsprofessionals die door het hele land heen scheidende partijen begeleidt tijdens het gehele scheidingstraject en hun adviseert over hun financiële toekomst na de scheiding. Leden die in de meeste gevallen ook al meer dan tien jaar actief betrokken zijn bij vereniging de Scheidingsplanner.

Wij nemen daarbij de financiële aspecten van de scheiding als insteek. Onze ervaring leert dat het belangrijk is om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de financiële gevolgen van de scheiding. Dat geeft weer rust en zekerheid voor de toekomst. Daarnaast er is bij de Scheidingsplanner uitdrukkelijk ook aandacht voor de juridische en emotionele aspecten van de scheiding. Ook die onderdelen krijgen een plek binnen de complete scheidingsbegeleiding.

Jarenlange ervaring en oog voor zowel de zachte (emotionele) als voor de harde (financiële) kant van de scheiding zorgen ervoor dat wij ons blijven onderscheiden van andere organisaties in de complexe markt van scheidingsbemiddeling en -advisering.

Scheidingsplanners Frank van Boxtel en Leon van Laarhoven

Scheidingsplanner Frank van Boxtel en Leon van Laarhoven

Terug naar boven