Jaarlijks verrekenbeding niet toegepast…wat nu?

Gepubliceerd op 30-08-2018 door de Scheidingsplanner

Wie getrouwd is met het maken van huwelijksvoorwaarden heeft daar vaak een bepaalde bedoeling mee. De betreffende notaris verwoordt de wensen en overwegingen van de jong-gehuwden in een juridische stuk met ambtelijke taal. Bij het einde van het huwelijk weten de partners niet meer precies wat hun eigen wensen en overwegingen waren. Laat staan de eventuele ongewenste financiële uitwerkingen door het niet naleven van gemaakte afspraken binnen de huwelijksvoorwaarden. Want ook al zijn de huwelijksvoorwaarden destijds zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, partners hebben de gewoonte tijdens het huwelijk het niet zo nauw te nemen met de gemaakte afspraken en hebben als het ware ‘gewoon’ samen geleefd.

In veel huwelijksvoorwaarden is een periodiek verrekenbeding opgenomen. In een verrekenbeding is vastgelegd dat beide partners profiteren van een groei in het vermogen. Het idee hierbij is wel, dat tijdens het huwelijk jaarlijks wordt bekeken of het vermogen is gegroeid en dat dit bedrag dan gelijk tussen partners wordt verdeeld. Klinkt simpel. In de praktijk doen de meeste stellen dit echter niet. Bij het einde van het huwelijk dient er alsnog een finale afrekening te komen, want men gaat uit elkaar. Wat men samen tijdens het huwelijk heeft opgebouwd is derhalve van beiden. Ieder heeft recht op zijn/haar eigen deel.

Ingeval van een scheiding en gedurende het huwelijk is het jaarlijks verrekenbeding niet goed toegepast, is het van belang het verrekenbeding alsnog goed af te wikkelen. Want door het niet toepassen van het verrekenbeding tijdens het huwelijk, kunnen er over en weer nog vorderingen zijn tussen partners. Maar hoe stel je die onderlinge vorderingen nu precies vast? Dat kan een lastige taak zijn. Gelukkig weet De Scheidingsplanner precies hoe dit werkt. We maken allereerst inzichtelijk wat er te verdelen is. Om vervolgens duidelijk te maken of er sprake is van eventuele wederzijdse vorderingen. Zodat uiteindelijk alles correct onderling verrekend wordt.