Bel ons
085-487 12 00

werkdagen van 9:00 - 17:00

Tips belasting scheiden


Veel mensen die gaan scheiden zijn meestal niet op de hoogte van de fiscale regels en mogelijkheden die gelden. Hierdoor kan men veel geld mislopen of juist een boete krijgen omdat er fouten gemaakt worden in de belastingaangifte. We geven het eerlijk toe: de belastingaangifte na uw scheiding is geen gemakkelijke klus. Twijfelt u aan de juistheid van uw aangifte, schakel dan altijd een adviseur in om verrassingen te voorkomen. Wij geven u een aantal tips om u op weg te helpen. Verder ook nog een tip die betrekking heeft op een herziening in het belastingstelsel in 2020.

Tip 1: Fiscaal partnerschap

Voor veel mensen is het vaak onduidelijk wanneer fiscaal partnerschap nu precies stopt. Dit moment is wel van belang voor bepaalde onderwerpen in uw belastingaangifte na uw scheiding, zoals de fiscale heffingskortingen, het verdelen van bepaalde inkomsten en de aftrekposten tussen partners. Daarom stippen we – om fouten te voorkomen – dit nog maar even aan. Het fiscaal partnerschap voor de inkomstenbelasting voor echtgenoten/geregistreerd partners eindigt op het moment dat:

 • U het verzoek tot scheiding heeft ingediend bij de rechter
 • U niet meer op hetzelfde adres bent ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie

Tip 2: Optie fiscaal partnerschap

U kunt er samen voor kiezen om in het jaar van verbreking van het fiscale partnerschap in uw belastingaangifte nog voor het gehele jaar samen fiscaal partner te blijven. Als u hiervoor kiest, dan mag u het saldo van het eigenwoningforfait en de aftrekposten van de eigen woning onderling vrij toedelen. Dit kan u belastingvoordeel opleveren.

Tip 3: welke kosten zijn aftrekbaar

Alleen de kosten voor het verkrijgen of behouden van de partneralimentatie zijn aftrekbaar. De alimentatiegerechtigde mag de door hem/haar hiervoor betaalde kosten als aftrekpost opvoeren voor de inkomstenbelasting.

Het gaat om onder meer:

 • Advocaatkosten/kosten mediator
 • Telefoonkosten
 • Portokosten
 • Reiskosten
 • Incassokosten

De alimentatieplichtige kan de door hem/haar betaalde kosten ter zake de partneralimentatie niet aftrekken.

Tip 4: herziening belastingstelsel

Afhankelijk van de hoogte van het inkomen is de betaalde partneralimentatie nu aftrekbaar tot een percentage van maximaal 52%. Vanaf 2020 zal een geleidelijke afbouw plaats vinden van de hoogte waartegen aftrekposten in mindering kunnen worden gebracht op het (belastbare)inkomen. Dit geldt niet alleen voor bijvoorbeeld de hypotheekrente, maar ook voor de betaalde partneralimentatie.

De afbouw is als volgt:

 • 2019 51,75%
 • 2020 46%
 • 2021 43%
 • 2022 40%
 • 2020 37,05%

In 2023 is dus de betaalde partneralimentatie niet meer aftrekbaar tegen maximaal 52%, maar tegen 37%.

De afbouw is van invloed op de draagkracht van alimentatieplichtige en derhalve op de hoogte van de verschuldigde partneralimentatie. Door de verminderde aftrek krijgt de alimentatiebetaler straks minder terug, waardoor de netto lasten stijgen. Dat betekent dat er minder draagkracht is voor het betalen van partneralimentatie. Dit kan een aanleiding zijn om de partneralimentatie te laten herberekenen.

De verminderde aftrek gaat pas in 2020 in. Neem hierover in het convenant afspraken op om hierover in de toekomst geen onduidelijkheden te laten ontstaan.

Tip 5: hypotheekrenteaftrek

De partner die uit de woning vertrekt mag nog 2 jaar zijn/haar deel in de hypotheekrente aftrekken over de echtelijke woning. Maar let op: deze termijn gaat in op het moment dat één van de partners de woning definitief verlaat en het duidelijk is dat herstel van de relatie niet meer mogelijk is. In de praktijk wordt vaak gedacht dat de tweejaarperiode pas gaat lopen als de partners ieder op een eigen woonadres staan ingeschreven, dat klopt dus niet. Ook is het van belang wie de kosten betaalt om aftrek te verkrijgen. Verlaat één van u de woning, laat u hier dan tijdig goed over informeren.

Labels:

Scheidingsboekje

SCHEIDINGSBOEKJE

Scheidingsboekje

"Alles wat u moet weten en kunt doen bij een scheiding"

Wilt u thuis in alle rust verder lezen wat er bij uw scheiding komt kijken? Bestel dan ons gratis boekje “Een nieuwe start...”. Voor u zelf of voor iemand anders. In ons boekje vindt u alles wat u moet weten over scheiden. In heldere en duidelijke taal, zodat u precies weet wat belangrijk is in deze hectische periode. En voor verdere vragen staan we uiteraard ook graag voor u klaar.

Vraag nu het scheidingsboekje aan

Direct regelen!

Telefoon

Gaat u scheiden? En zit u vol vragen? Kom voor een vrijblijvend adviesgesprek naar de Scheidingsplanner.

Vrijblijvende afspraak maken
Telefoon

Heeft u een vraag en wilt of kunt u niet wachten op een antwoord, bel ons. Dan helpen wij u direct.

Contact opnemen
Calculator

Wel of geen alimentatie? En hoeveel dan precies? Krijg snel antwoord via de Scheidingsplanner.

Alimentatie berekenen
Formulier

Meer duidelijkheid over uw scheiding? Vraag het Scheidingsboekje "Een nieuwe start..." aan.

Scheidingsboekje aanvragen

Direct regelen!

Icon-telefoonIcon-calculator
Telefonisch contact
Alimentatie berekenen
Icon-werkmapIcon-afspraak
Scheidingsboekje aanvragen
Afspraak maken