Wet beperkte gemeenschap van goederen

Gepubliceerd op 20-12-2017 door de Scheidingsplanner

Inhoudsopgave nieuwe wet beperkte gemeenschap van goederen

> Wat is de wet beperkte gemeenschap van goederen?
> De wet beperkte gemeenschap van goederen in het kort
> Gevolgen wet beperkte gemeenschap van goederen

Wat is de wet beperkte gemeenschap van goederen?

Als je vroeger ging trouwen, dan gebeurde dat vaak in algehele gemeenschap van goederen. Dat betekende dat alle bezittingen en schulden zowel van jou als van jouw partner waren. Als je dat anders wilde regelen, dan moest dat bij een notaris vastgelegd worden in de huwelijkse voorwaarden. Zo was dat tot 1 januari 2018 in Nederland bij wet geregeld. Sinds 1 januari 2018 geldt echter de Wet Beperkte gemeenschap van goederen. Je trouwt nu niet meer in algehele gemeenschap van goederen, zoals daarvoor. De wet geldt ook als je een geregistreerd partnerschap aangaat.

De wet beperkte gemeenschap van goederen in het kort

Het wet komt tegemoet aan wat er al lang leeft bij de Nederlandse bevolking: dat wat je vóór je huwelijk aan vermogen (of schuld) hebt opgebouwd, buiten de verdeling van goederen blijft tijdens een echtscheidingsprocedure.

De belangrijkste zaken die in de wet staan, zijn kort samengevat de volgende:

  • Privé bezittingen of schulden vóór jouw huwelijk blijven van jou. Denk aan een eigen huis, de bij behorende hypotheek of auto.
  • Alle gezamenlijke bezittingen of schulden vóór jouw huwelijk blijven van jullie samen. Deze vallen wel in de gemeenschap van goederen, ook al bezat de andere partner een kleiner deel.
  • Alle nieuwe bezittingen of schulden tijdens jullie huwelijk worden van jullie samen.
  • Schenkingen of erfenissen die je ontvangt, voor en tijdens jouw huwelijk, zijn van jou persoonlijk. Tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven.
  • Als je na 2018 een geregistreerd partnerschap ben aangegaan, dan geldt deze wet ook.
  • Als je uit elkaar gaat, krijgen jij en jouw partner elk de helft van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden.

Gevolgen wet beperkte gemeenschap van goederen

Ga je trouwen, dan is het nu nog belangrijker dat jij met jouw partner goede afspraken maakt en vast legt welke bezittingen van wie zijn voor het huwelijk. Je kunt daarvoor zelf een overzicht opstellen en gezamenlijk ondertekenen.

Door huwelijkse voorwaarden op te stellen kunnen jij en jouw partner natuurlijk ook andere afspraken maken. Als je bijvoorbeeld wilt afspreken dat vermogen en schulden tóch binnen de gemeenschap van goederen vallen, dan kan dat worden vastgelegd in een akte van huwelijkse voorwaarden bij de notaris.

Terug naar boven