Wet beperkte gemeenschap van goederen

Gepubliceerd op 20-12-2017 door de Scheidingsplanner

Inhoudsopgave nieuwe wet beperkte gemeenschap van goederen

> Wat is de wet beperkte gemeenschap van goederen?
> De wet beperkte gemeenschap van goederen in het kort
> Gevolgen wet beperkte gemeenschap van goederen

Wat is de wet beperkte gemeenschap van goederen?

Als u ging trouwen, dan gebeurde dat in het verleden vaak in algehele gemeenschap van goederen. Dat betekende dat alle bezittingen en schulden zowel van u als van uw partner waren. Als u dat anders wilde regelen, dan moest dat bij een notaris vastgelegd worden in de huwelijkse voorwaarden. Zo was dat tot 1 januari 2018 in Nederland bij wet geregeld. Sinds 1 januari 2018 geldt echter de Wet Beperkte gemeenschap van goederen. U trouwt nu niet meer in algehele gemeenschap van goederen, zoals daarvoor. De wet geldt ook als u een geregistreerd partnerschap aangaat.

De wet beperkte gemeenschap van goederen in het kort

Het wet komt tegemoet aan wat er al lang leeft bij de Nederlandse bevolking: dat wat je vóór je huwelijk aan vermogen (of schuld) hebt opgebouwd, buiten de verdeling van goederen blijft tijdens een echtscheidingsprocedure.

De belangrijkste zaken die in de wet staan, zijn kort samengevat de volgende:

  • Privé bezittingen of schulden vóór uw huwelijk blijven van u. Denk aan een eigen huis, de bij behorende hypotheek of auto.
  • Alle gezamenlijke bezittingen of schulden vóór uw huwelijk blijven van u samen. Deze vallen wel in de gemeenschap van goederen, ook al bezat de andere partner een kleiner deel.
  • Alle nieuwe bezittingen of schulden tijdens uw huwelijk worden van u samen.
  • Schenkingen of erfenissen die u ontvangt, voor en tijdens uw huwelijk, zijn van u persoonlijk. Tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven.
  • Als u na 2018 een geregistreerd partnerschap ben aangegaan, dan geldt deze wet ook.
  • Als u uit elkaar gaat, krijgen u en uw partner elk de helft van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden.

Gevolgen wet beperkte gemeenschap van goederen

Gaat u trouwen, dan is het nu nog belangrijker dat u met uw partner goede afspraken maakt en vast legt welke bezittingen van wie zijn voor het huwelijk. U kunt daarvoor zelf een overzicht opstellen en gezamenlijk ondertekenen.

Door huwelijkse voorwaarden op te stellen kunnen u en uw partner natuurlijk ook andere afspraken maken. Als u bijvoorbeeld wilt afspreken dat vermogen en schulden tóch binnen de gemeenschap van goederen vallen, dan kan dat worden vastgelegd in een akte van huwelijkse voorwaarden bij de  notaris.

Terug naar boven