Wat als er een gezagsouder overlijdt?

Gepubliceerd op 29-05-2019 door de Scheidingsplanner

Een gezagsouder overlijdt: hoe verder?

Het kan voor komen dat één van de ouders die het gezag hebben, komt te overlijden. Wie het ouderlijk gezag krijgt als deze gezagsouder overlijdt, hangt ervan af of beide ouders het ouderlijk gezag hebben of één van de ouders.

Gezamenlijk ouderlijk gezag (2 ouders)

Heeft u als ouders samen het gezag en overlijdt één van u? Dan krijgt de andere ouder automatisch alleen het gezag. Als u allebei overlijdt, dan bepaalt de rechter wie voogd wordt. Heeft u als ouders een voogd benoemd in uw testament of laten aantekenen in het gezagsregister? Dan vraagt de griffier van de rechtbank of deze persoon voogd wil worden.

Ouders kunnen in hun testament of het gezagsregister ook bepalen dat 2 personen gezamenlijk voogd worden. Sinds 2014 kunnen ouders ook zonder testament iemand als voogd aanwijzen. Dit kan kosteloos door registratie in het gezagsregister. U kunt deze aanvraag digitaal indien via de website rechtspraak.nl: 'Procedure voogd aanwijzen'.

Ouderlijk gezag (1 ouder)

Heeft u als ouder alleen het gezag en overlijdt u? Dan bepaalt de rechter wie het gezag krijgt. Dit kan een eventuele andere ouder zijn of iemand anders. De andere ouder heeft de voorkeur. Deze ouder kan een verzoek indienen om het gezag te krijgen. De rechter mag alleen een ander dan deze ouder benoemen als dit beter is voor het kind.

Terug naar boven