Wanneer en hoe lang heb ik recht op partneralimentatie?

Gepubliceerd op 09-06-2019 door de Scheidingsplanner

Inhoudsopgave recht op partneralimentatie

> Wanneer heb ik recht op partneralimentatie?
> Hoe lang heb ik recht op partneralimentatie?
> Zijn er uitzonderingen op de duur partneralimentatie?
> Wet partneralimentatie 2020 ook voor gescheiden mensen?
> Andere factoren die van van invloed zijn
> Hoe zit het met de kinderalimentatie?

Wanneer heb ik recht op partneralimentatie?

Volgens de wet heeft u recht op partneralimentatie als u niet in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien. In principe draagt de partner met het hoogste inkomen bij aan de kosten van levensonderhoud van de partner met het laagste inkomen. Het hoeft echter niet altijd zo te zijn dat er daadwerkelijk partneralimentatie overeen wordt gekomen. Dit kan aan de uitkomst van de berekeningen liggen, maar ook aan de afspraken die u onderling maakt. Zo wordt er bij de berekening van de alimentatie altijd gekeken naar de behoefte van de alimentatiegerechtigde: welk bedrag is er nodig om de huidige levensstandaard van de partner voort te zetten? Ook wordt er naar inkomsten gekeken: zijn er eigen inkomsten aanwezig? Of is het mogelijk dat er in de toekomst zelf een inkomen verdiend gaat worden? Tevens wordt er gekeken naar de draagkracht van de alimentatieplichtige: hoeveel geld heeft u allebei te besteden en wat blijft over voor de alimentatie?

Hoe lang heb ik recht op partneralimentatie?

Hoe lang u recht heeft op partneralimentatie is met ingang van januari 2020 gewijzigd, omdat vanaf deze datum de nieuwe wet met betrekking tot de duur van de partneralimentatie is ingegaan. Door deze nieuwe wet is de duur van partneralimentatie korter geworden.  Volgens de nieuwe wettelijke richtlijnen bedraagt de duur van de partneralimentatie nu de helft van het aantal huwelijksjaren met een maximum van vijf jaar. Bijvoorbeeld: bent u 12 jaar getrouwd, dan moet u maximaal 5 jaar partneralimentatie betalen aan uw minder verdienende ex-partner. En bent u bijvoorbeeld 3 jaar getrouwd, dan duurt de partneralimentatie nu volgens de nieuwe wet maximaal 1,5 jaar. Uiteraard bent u nog altijd vrij om afwijkende afspraken te maken of om van partneralimentatie af te zien als u het hier samen over eens bent.

Dé gids voor scheidende stellen

Wilt u weten wat er allemaal bij een scheiding komt kijken? Vraag dan gratis ons digitale scheidingsboekje “Een nieuwe start”. In dit boekje vertellen wij u alles wat u moet weten over scheiden, de zaken die geregeld moeten worden en de keuzes die u hierin kunt maken. Ook bieden we een praktisch overzicht van de te nemen stappen.

Scheidingsboekje aanvragen

Scheidingsboekje

Zijn er uitzonderingen op de wijzigingen van de duur partneralimentatie?

Ja, er zijn drie uitzonderingen op de wijzigingen van de nieuwe wet partneralimentatie 2020. Deze uitzonderingen gelden voor langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen:

  • Als de alimentatiegerechtigde (de ontvanger) binnen 10 jaar na de scheiding de AOW-leeftijd bereikt, en het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd, bestaat in beginsel een recht op partneralimentatie tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. De termijn kan dan dus tot maximaal 10 jaar worden opgerekt;
  • Als de scheidende ouders kinderen hebben die jonger zijn dan 12 jaar, zal de alimentatiegerechtigde een aanspraak houden totdat het jongste kind 12 jaar wordt. De maximale alimentatietermijn kan dan dus uitkomen op 12 jaar;
  • Alimentatiegerechtigden die voor 1 januari 1970 geboren zijn en die langer dan 15 jaar zijn getrouwd, hebben recht op 10 jaar alimentatie. Deze uitzondering vervalt echter na 7 jaar.

Mocht op een echtpaar meerdere uitzonderingen van toepassing zijn, dan geldt de langste termijn. Ook wordt voor zogenaamde schrijnende gevallen een hardheidsclausule opgenomen. Dit houdt in dat de rechter een andere termijn kan vaststellen als in het kader van de redelijkheid en billijkheid de beëindiging van de alimentatie zeer ingrijpende gevolgen met zich meebrengt.

Ik ben al gescheiden, geldt de nieuwe wet partneralimentatie 2020 ook voor mij?

Nee, de nieuwe wet geldt alleen voor nieuwe scheidingen waarvan het verzoekschrift vanaf 1 januari 2020 bij de rechtbank wordt ingediend. Bent u dus voor deze datum gescheiden, dan blijft de oude wet van kracht. De maximale duur van de partneralimentatie bedraagt dan 12 jaar indien u langer dan 5 jaar getrouwd was of wanneer er kinderen uit uw huwelijk geboren zijn. Duurde het huwelijk niet langer dan vijf jaar en heeft u geen kinderen, dan is de termijn voor de partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk.

Zijn er nog andere factoren van invloed op de duur van de partneralimentatie?

Jazeker, als de alimentatiegerechtigde een nieuwe relatie heeft en gaat samenleven met zijn/haar nieuwe partner, dan stopt in principe de partneralimentatie. Dit geldt voor alle vormen van samenleven: zowel trouwen, als samenwonen of het aangaan van een geregistreerd partnerschap.

Gaat de alimentatieplichtige samenleven met een nieuwe partner, dan heeft dit ook invloed op de alimentatie. U kunt dan behoefte hebben aan een herberekening van de partneralimentatie.

Hoe zit het met de kinderalimentatie?

Voor de duur van de kinderalimentatie is er geen nieuwe wet aangenomen, de huidige regels zijn dus nog gewoon van kracht. 

Heeft u vragen over de gewijzigde wet partneralimentatie?

Al met al is er dus veel veranderd met betrekking tot de partneralimentatie en dit kan voor u bepaalde gevolgen hebben. Heeft u vragen over het vernieuwde wetsvoorstel partneralimentatie of wilt u uw eigen alimentatieregeling laten (her)berekenen? Neem dan contact met ons op. Bel 085 – 487 12 00 of stuur een e-mail naar info@scheidingsplanner.nl.

Terug naar boven