Wanneer en hoe lang heb ik recht op partneralimentatie?

Gepubliceerd op 09-06-2019 door de Scheidingsplanner

Wanneer heb ik recht op partneralimentatie? Na de echtscheiding blijft u verplicht om financieel voor elkaar te zorgen. Deze onderhoudsplicht staat nu eenmaal in de wet. Wilt u echt alle banden verbreken, dan kunt u afwijkende afspraken maken. Dit moet u dan wel vastleggen in het convenant.

Er is recht op / plicht tot de betaling van partneralimentatie bij:

  • het beëindigen van een huwelijk. Dit geldt zowel bij een huwelijk in gemeenschap van goederen als bij een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden;
  • het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.

Bij de verbreking van een samenleving is er geen verplichting tot partneralimentatie. Het komt wel voor dat in het samenlevingscontract een onderhoudsverplichting is vastgelegd. In die situatie is er wel sprake van partneralimentatie. Maar let op: op basis van de wet is er geen alimentatieplicht voor samenwoners, het is van belang om alle uitgangspunten en afspraken goed vast te leggen.

Partneralimentatie speelt een rol als de inkomens van u en uw ex-partner verschillen. Degene met het hoogste inkomen draagt bij aan de kosten van levensonderhoud voor degene met het laagste inkomen.

Wanneer eindigt deze partneralimentatie?
Hoewel de financiële zorgplicht wettelijk is vastgelegd, is het wel de bedoeling van de overheid dat de alimentatieplicht eindigt. Voor deze beëindiging gelden de volgende richtlijnen:

Als het huwelijk korter dan vijf jaar geduurd heeft en er zijn geen kinderen geboren, dan is de periode van de alimentatieverplichting net zo lang als de huwelijkse periode.

Bent u langer dan vijf jaar getrouwd, of zijn er kinderen geboren dan duurt de alimentatieverplichting twaalf jaar.

 Hoe staat deze duur in verhouding tot de nieuwe, recent aangenomen wetgeving?
Zoals u hierboven kon lezen, duurt de partneralimentatie verplichting op grond van de huidige normen en richtlijnen maximaal 12 jaar. Echter, komt hier binnenkort verandering in. Onlangs heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel met betrekking tot de herziening van de partneralimentatie aangenomen. Wat houdt dit nu precies in?

De nieuwe wetgeving zal ingaan op 1 januari 2020 en zal enkel van toepassing zijn op nieuwe alimentatieafspraken. Bent u dus al gescheiden en heeft u over de partneralimentatie afspraken gemaakt, blijven deze afspraken in principe gewoon staan.

Vanaf 1 januari 2020 zal de duur van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk worden, met een maximum van 5 jaar. Maar, hierop zijn drie uitzonderingen: langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen:

  • Als de alimentatiegerechtigde (de ontvanger) binnen 10 jaar na de scheiding de AOW-leeftijd bereikt, en het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd, bestaat in beginsel een recht op partneralimentatie tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. De termijn kan dan dus tot maximaal 10 jaar worden opgerekt;
  • Als de scheidende ouders kinderen hebben die jonger zijn dan 12 jaar, zal de alimentatiegerechtigde een aanspraak houden totdat het jongste kind 12 jaar wordt. De maximale alimentatietermijn kan dan dus uitkomen op 12 jaar;
  • Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan 15 jaar zijn getrouwd, hebben recht op 10 jaar alimentatie. Deze uitzondering vervalt echter na 7 jaar.

Mocht op een echtpaar meerdere uitzonderingen van toepassing zijn dan geldt de langste termijn. Ook wordt voor zogenaamde schrijnende gevallen een hardheidsclausule opgenomen. Dit houdt in dat de rechter een andere termijn kan vaststellen als in het kader van de redelijkheid en billijkheid de beëindiging van de alimentatie zeer ingrijpende gevolgen met zich meebrengt.

Al met al gaat er dus veel veranderen met betrekking tot de partneralimentatie en ook voor u kan dit bepaalde gevolgen hebben.

Heeft u vragen over het vernieuwde wetsvoorstel partneralimentatie of wilt u uw eigen alimentatieregeling laten (her)berekenen? Neem dan contact met ons op. Bel 085 – 487 12 00 of stuur een e-mail naar info@scheidingsplanner.nl.