Tips (co-)ouderschap na de scheiding

Gepubliceerd op 22-07-2018 door de Scheidingsplanner

Goed (co-)ouderschap na de scheiding: 10 tips

Ouders blijven na de scheiding samen verantwoordelijk voor hun kind(eren). In het ouderschapsplan leggen de ouders onder meer afspraken vast over het onderhouden van contact tussen hen en de kinderen. Voor het delen van de zorg- en opvoedingstaken kiezen steeds meer scheidende ouders voor een vorm van verregaande gedeelde zorg, het zogenaamde ‘co-ouderschap’. Hierbij gaat het meestal om een bijna gelijke verdeling van de zorg. Jullie kinderen zijn bijna even vaak bij hun moeder als bij hun vader. De Scheidingsplanner geeft jullie graag de volgende 10 tips om van jullie (co-)ouderschap een succes te maken.

1. Houd respect voor elkaar

Probeer na de scheiding respectvol en fatsoenlijk met elkaar te blijven omgaan. Dit is echt het grootste cadeau dat ouders hun kind(eren) kunnen geven.

2. Probeer niet te compenseren

Gevolg van jullie scheiding is dat jullie kinderen ongeveer de helft van de tijd bij de andere ouder zijn. Doe echter niet te veel bijzondere dingen als de kinderen er wel zijn. Tijd, aandacht, ritme en gewoon lekker in de buurt zijn is waar de kinderen juist vaak behoefte aan hebben.

3. Blijf samen communiceren

Blijf met elkaar regelmatig overleggen zonder het bijzijn van de kinderen. Hiermee behouden de ouders de mogelijkheid samen de opvoeding vorm te geven, ondanks de verschillende opvoedstijlen. Vier de verschillen tussen de ouders. Kinderen hebben zowel een vader als een moeder nodig in hun opvoeding, los van een scheiding. Stem ieders rol af op elkaar, zodat het kerngezin intact blijft. Goede onderlinge communicatie geeft de kinderen rust en duidelijkheid. Het streven is te komen tot samenwerkende ouders (in plaats van strijdende ex-partners).

4. Structureer het ‘ouder/ouder-overleg’

Plan met de andere ouder regelmatig een gesprek in om samen over de kinderen te praten. Het vergt tijd om elkaar te zien als samenwerkende ouder. Dat is een stijgende leercurve die ontstaat door het eenvoudig weg te doen. Informeer elkaar als ouders voorafgaand aan een overleg over de onderwerpen die spelen. Hiermee kan iedere ouder zich voorbereiden op het gesprek over de zorg en het welzijn van de kinderen. En kies samen de best passende wijze van communiceren als het gaat over een ‘ouder/ouder-overleg’.

5. Informeer de kinderen

Voor het succesvol accepteren van de nieuwe situatie is het noodzakelijk regelmatig geïnformeerd te worden over de stand en gang van zaken. Zo ook in een verandering die voorkomt uit een scheiding. Kinderen hebben duidelijke uitleg nodig over de nieuwe (woon-)situatie. Zonder het betrekken van de kinderen in de veranderingen die gaan komen ontstaat het gevaar van tegenwerking. Laat de kinderen meedenken en meepraten over belangrijke kwesties. Een door ouders opgelegde verandering van een scheiding voor kinderen geeft noodzaak tot het serieus nemen van hun eigen wensen en ideeën in de uitwerking ervan. Betrek de kinderen in de zoektocht naar een andere woning. Laat ze alsjeblieft meehelpen in de verhuizing. Gun hen ook hun eigen verwerkingsproces van de scheiding.

6. Vertrouw elkaar als mede-ouder

Er bestaat niet één, maar meerdere goede manieren van opvoeden. Vertrouw daarom jouw ex-partner als mede-ouder. Maak samen afspraken over de basale opvoedtaken en regels. Zoals hoe laat moeten de kinderen naar bed, wat spreken we af over huiswerk maken en hoe laat moeten ze thuis zijn. Geef elkaar daarnaast echter ook de ruimte om zaken met een eigen stijl op te pakken. Wederom, vier de verschillen!

7. Laat jouw kind vooral kind zijn

Elk kind heeft behoefte aan continuïteit in bestaande gewoontes en ritmes. Kinderen kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van de scheidende ouders. Ouders zorgen voor hun kinderen en niet andersom. Zorg als ouders dat kinderen geen deel uitmaken van onderlinge discussies of ruzies.

8. Zie de andere ouder als zakenpartner

Probeer de andere ouder te benaderen als een persoon waarmee een (zakelijke) afspraak is overeengekomen over het meest belangrijke onderdeel in het leven van ouders, namelijk de zorg over en het welzijn van de kinderen. De afspraak bestaat uit het feit dat beide ouders, binnen de gegeven omstandigheden, het beste willen voor hun kinderen .

9. Maak duidelijke afspraken met elkaar als ouders

Kom de gemaakte afspraken als ouders zo veel als mogelijk na. Wees ervan bewust dat regelmaat in de omgang van de kinderen met beide ouders van essentieel belang is voor de ontwikkeling en stabiliteit van jullie kinderen. Ook de onderlinge communicatie tussen de samenwerkende ouders is van groot belang; spreek elkaar met regelmaat ter voorkoming onnodige misverstanden en spanningen over afspraken rondom de kinderen.

10. Wees flexibel

Jullie kinderen voelen zich gelukkig als ze zelf kunnen bepalen wat ze doen. Als ze bijvoorbeeld een keer bij de ene ouder willen zijn terwijl het eigenlijk de afgesproken zorgdag van de andere ouder is, wees dan flexibel. Want wanneer beide ouders zich open en flexibel opstellen, zullen de kinderen minder spanningen ervaren, waarvan beide ouders de vruchten zullen plukken.

Terug naar boven