Tips belasting scheiden

Gepubliceerd op 15-02-2017 door de Scheidingsplanner

Drie belastingtips voor uw scheiding

Veel mensen die gaan scheiden zijn meestal niet op de hoogte van de fiscale regels en mogelijkheden die gelden. Hierdoor kan men veel geld mislopen of juist een boete krijgen omdat er fouten gemaakt worden in de belastingaangifte. We geven het eerlijk toe: de belastingaangifte na uw scheiding is geen gemakkelijke klus. Twijfelt u aan de juistheid van uw aangifte, schakel dan altijd een adviseur in om verrassingen te voorkomen. Wij geven u een aantal tips om u op weg te helpen. Verder ook nog een tip die betrekking heeft op een herziening in het belastingstelsel in 2020.

Belastingtip 1: Fiscaal partnerschap

Voor veel mensen is het vaak onduidelijk wanneer fiscaal partnerschap nu precies stopt. Dit moment is wel van belang voor bepaalde onderwerpen in uw belastingaangifte na uw scheiding, zoals de fiscale heffingskortingen, het verdelen van bepaalde inkomsten en de aftrekposten tussen partners. Daarom stippen we – om fouten te voorkomen – dit nog maar even aan. Het fiscaal partnerschap voor de inkomstenbelasting voor echtgenoten/geregistreerd partners eindigt op het moment dat:

  • U het verzoek tot echtscheiding heeft ingediend bij de rechter
  • U en uw partner niet meer op hetzelfde adres bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)

Belastingtip 2: Optie fiscaal partnerschap

U kunt er samen voor kiezen om in het jaar van verbreking van het fiscale partnerschap in uw belastingaangifte nog voor het gehele jaar samen fiscaal partner te blijven. Als u hiervoor kiest, dan mag u het saldo van het eigenwoningforfait en de aftrekposten van de eigen woning onderling vrij toedelen. Dit kan u belastingvoordeel opleveren.

Belastingtip 3: welke kosten zijn aftrekbaar?

Alleen de kosten voor het verkrijgen of behouden van de partneralimentatie zijn aftrekbaar. De alimentatiegerechtigde mag de door hem/haar hiervoor betaalde kosten als aftrekpost opvoeren voor de inkomstenbelasting.

Het gaat om onder meer:

  • advocaatkosten/kosten mediator
  • telefoonkosten
  • portokosten
  • reiskosten
  • incassokosten

De alimentatieplichtige kan de door hem/haar betaalde kosten inzake de partneralimentatie niet aftrekken.

Terug naar boven