Tips belasting scheiden

Gepubliceerd op 15-02-2017 door de Scheidingsplanner

Drie belastingtips voor jouw scheiding

Veel mensen die gaan scheiden zijn meestal niet op de hoogte van de fiscale regels en mogelijkheden die gelden. Hierdoor kan men veel geld mislopen of juist een boete krijgen omdat er fouten gemaakt worden in de belastingaangifte. We geven het eerlijk toe: de belastingaangifte na de scheiding is geen gemakkelijke klus. Twijfel jij aan de juistheid van jouw aangifte, schakel dan altijd een adviseur in om verrassingen te voorkomen. Wij geven je een aantal tips om je op weg te helpen. 

Belastingtip 1: Fiscaal partnerschap

Voor veel mensen is het vaak onduidelijk wanneer fiscaal partnerschap nu precies stopt. Dit moment is wel van belang voor bepaalde onderwerpen in de belastingaangifte na de scheiding, zoals de fiscale heffingskortingen, het verdelen van bepaalde inkomsten en de aftrekposten tussen partners. Daarom stippen we – om fouten te voorkomen – dit nog maar even aan. Het fiscaal partnerschap voor de inkomstenbelasting voor echtgenoten/geregistreerd partners eindigt op het moment dat:

  • Jij het verzoek tot echtscheiding hebt ingediend bij de rechter
  • Jij en je partner niet meer op hetzelfde adres zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)

Belastingtip 2: Optie fiscaal partnerschap

Je kunt er samen voor kiezen om in het jaar van de verbreking van het fiscale partnerschap in de belastingaangifte nog voor het gehele jaar samen fiscaal partner te blijven. Als je hiervoor kiest, dan mag je het saldo van het eigenwoningforfait en de aftrekposten van de eigen woning onderling vrij toedelen. Dit kan jou belastingvoordeel opleveren.

Belastingtip 3: welke kosten zijn aftrekbaar?

Alleen de kosten voor het verkrijgen of behouden van de partneralimentatie zijn aftrekbaar. De alimentatiegerechtigde mag de door hem/haar hiervoor betaalde kosten als aftrekpost opvoeren voor de inkomstenbelasting.

Het gaat om onder meer:

  • advocaatkosten/kosten mediator
  • telefoonkosten
  • portokosten
  • reiskosten
  • incassokosten

De alimentatieplichtige kan de door hem/haar betaalde kosten inzake de partneralimentatie niet aftrekken.

Terug naar boven