Scheiden en pensioen in eigen beheer

Gepubliceerd op 04-09-2018 door de Scheidingsplanner

Inhoudsopgave pensioen in eigen beheer en scheiden

> Hoe zit het met uw pensioen in eigen beheer bij een scheiding?
> Pensioen overdragen aan een (pensioen)verzekeraar
> Aandachtspunten bij het overdragen van het pensioen
> Oudedagsverplichting en afkoop

Hoe zit het met uw pensioen in eigen beheer bij een scheiding?

Wanneer u een eigen bv heeft, dan heeft u wellicht uw pensioen in eigen beheer opgebouwd. Het betekent dat u op de balans van uw onderneming een reservering voor uw pensioen heeft opgenomen. Het tijdens uw huwelijk opgebouwde pensioen in eigen beheer zult u met uw ex-partner moeten delen wanneer u uit elkaar gaat. Tenzij in de huwelijkse voorwaarden is vastgelegd dat dit pensioen buiten de verdeling valt of u samen andere afspraken maakt.

Pensioen overdragen aan een (pensioen)verzekeraar

Indien er sprake is van verdeling (verevening) van het pensioen, dan ligt het voor de hand dat uw ex-partner voor zijn of haar pensioenuitkering niet afhankelijk wil zijn van de toekomstige ontwikkelingen van uw bedrijf. Vandaar dat er vaak voor wordt gekozen om het pensioen voor de ex-partner over te dragen aan een (pensioen)verzekeraar.

Aandachtspunten bij het overdragen van het pensioen

Nu spelen er een aantal zaken een rol die het lastig kunnen maken om hierover goede afspraken te maken:

  • De reservering op de balans is gebaseerd op fiscale rekenregels. En die rekenregels zijn zodanig dat de voorziening op de balans per definitie te laag is om aan de pensioenverplichting te voldoen;
  • De BV heeft meestal niet voldoende liquide middelen om te kunnen voldoen aan de wens om de pensioenrechten van de ex-partner over te dragen aan een verzekeraar;
  • Het partnerpensioen is vaak niet of onvoldoende verzekerd en het is soms, om gezondheidstechnische redenen, onmogelijk om dat bij scheiding alsnog te doen.

Oudedagsverplichting en afkoop

Als het pensioen in eigen beheer inmiddels is omgezet in een oudedagsverplichting, dan verschuift de problematiek zich naar deze 'nieuwe' verplichting op de balans. Ook indien er afkoop van het pensioen in eigen beheer heeft plaatsgevonden, dan zullen partijen met elkaar moeten vaststellen hoe ze hiermee willen omgaan in het scheidingsproces.