Scheiden en het ouderlijk gezag

Gepubliceerd op 06-05-2018 door de Scheidingsplanner

Inhoudsopgave ouderlijk gezag bij een scheiding

> Het ouderlijk gezag bij een scheiding
> Wie heeft ouderlijk gezag?
> Tot wanneer geldt het ouderlijk gezag?

Het ouderlijk gezag bij een scheiding

Als samenwerkende ouders bent u na de scheiding beiden verantwoordelijk voor de (financiƫle) verzorging en opvoeding van uw kind(eren). Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om samen afspraken te maken over de zorg voor uw kind(eren). Het is verder van groots belang dat elk kind de mogelijkheid krijgt met beide ouders een band te behouden. Sinds 1 maart 2009 zijn ouders wettelijk verplicht om deze afspraken vast te leggen in een ouderschapsplan. Hoe zit het precies met het ouderlijk gezag?

Wie heeft ouderlijk gezag?

Soms is niet duidelijk wie nu eigenlijk de ouders zijn en wie dus rechten en/of plichten heeft die voortvloeien uit het ouderlijk gezag. Zo maakt de wet onderscheid tussen ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en ouders die samenleven.

  • Als u getrouwd bent, dan hebben beide ouders automatisch het ouderlijk gezag als de kinderen tijdens dit huwelijk zijn geboren.
  • Als u een geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft u het ouderlijk gezag over het tijdens het geregistreerd partnerschap geboren kind (als u tenminste ouder van het kind bent).
  • Als u met iemand samenwoont, heeft de moeder van rechtswege het ouderlijk gezag, en samen kunt u bij de rechtbank vragen om het gezamenlijke gezag (www.rechtspraak.nl). De vader moet overigens eerst het kind bij de burgerlijke stand hebben erkend.

Tot wanneer geldt het ouderlijk gezag?

Het ouderlijk gezag houdt op als een kind 18 jaar wordt. De financiƫle onderhoudsplicht stopt volgens de wet als het kind 21 jaar is of eerder als het kind zichzelf financieel kan onderhouden. Uiteraard kunt u tezamen afspreken dat u ook na de 21ste verjaardag van een kind financieel ondersteuning blijft geven, bijvoorbeeld als een kind dan nog studeert.

Terug naar boven