Is uw onderneming onderdeel van uw scheiding?

Gepubliceerd op 24-07-2019 door de Scheidingsplanner

Omdat u ondernemer bent (of als u het voornemen hebt om te gaan ondernemen) laat u zich extra adviseren. U regelt uw zaken goed en daarom stelt, bij aanvang van uw huwelijk uw huwelijkse voorwaarden op. Niets aan de hand zo lang er sprake is van een gelukkig huwelijk. Dan denkt u niet meer aan de huwelijkse voorwaarden. Die liggen veilig opgeborgen in de kluis. Maar wat als het huwelijk op de klippen loopt? 

Periodiek verrekenbeding 
In de bij de notaris vastgelegde huwelijkse voorwaarden wordt vaak een periodiek verrekenbeding opgenomen om in de toekomst grote inkomensverschillen te nivelleren. Dat wil zeggen dat beide partners, na betaling van de kosten van de huishouding, de overgebleven (overgespaarde) inkomsten gelijk verdelen.

Een voorbeeld werkt in dezen altijd het beste: 
Laten we aannemen dat u als ondernemer maandelijks een inkomen van € 5.000,- netto per maand kunt onttrekken aan uw onderneming. Uw partner verdient € 1.500,-netto per maand. De kosten van de huishouding bedragen iedere maand € 3.000,-. Deze worden, conform uw huwelijksvoorwaarden, verdeeld naar rato van het inkomen. In dit voorbeeld betaalt u als meest verdienende partner 77% en uw partner 23%, van de kosten, omgerekend een bijdrage van respectievelijk € 2.310,- en € 690,- per maand. Er blijft maandelijks een bedrag over van € 3.500,-. Tot zover duidelijk. 

Omdat in het periodieke verrekenbeding staat dat beide partners de overgespaarde inkomsten gelijk verdelen, betekent dat in ons voorbeeld dat de meest verdienende partner nog een extra bedrag af moet staan van € 940,- per maand, zodat er voor beide partners ieder € 1.750,- overblijft. 
En nu komt het. 

Huwelijkse voorwaarden worden in de regel maar één keer gezien: bij de notaris als ze getekend worden. Als daar een periodieke verrekening in is opgenomen is het ook de bedoeling dat daar periodiek naar wordt gekeken en dat er daadwerkelijk jaarlijks een periodieke verrekening plaatsvindt. Maar dat wordt helaas vaak vergeten...

Verrekening bij einde van het huwelijk 
De praktijk leert dat één op de drie huwelijken eindigt in een scheiding. Het periodiek verrekenbeding, waar al jaren niet meer naar is omgekeken, wordt bij de scheiding wél weer onderwerp van gesprek, immers de afspraak tussen u beiden was dat een jaarlijkse verrekening zou plaatsvinden. Nu dit niet is gebeurd dient dit bij het einde van het huwelijk alsnog te gebeuren. 
Tegen die tijd kunnen er al grote bedragen geïnvesteerd zijn in de onderneming. Omdat niet meer is na te gaan wie welke bedragen heeft betaald, wordt er verrekend alsof er sprake was van een gemeenschap van goederen. Door deze onverwachte verrekening kan dan ook grote schade aan de onderneming worden toegebracht. 

Periodiek advies 
Helaas komt de adviseur van De Scheidingsplanner pas in beeld als er al sprake is van een scheiding. Dan is het leed vaak al geleden. 
Wij adviseren ondernemers dan ook met klem om in de huwelijkse voorwaarden de afspraken met betrekking tot de onderneming duidelijk vast te leggen. En wel zodanig dat er geen discussies achteraf kunnen ontstaan. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de adviseurs van de ondernemer, of dat nu accountant, bank of notaris is. Periodieke controle van de huwelijkse voorwaarden is daarbij zeker geen overbodige luxe. Dit voorkomt dat u bij een scheiding voor onplezierige verassingen komt te staan.