Hoe vertellen ouders hun kinderen dat ze gaan scheiden?

Gepubliceerd op 03-10-2018 door de Scheidingsplanner

Een scheiding is verdrietige gebeurtenis in het leven van kinderen. Dat wil nog niet betekenen dat er voor de kinderen na een scheiding geen fijne toekomst kan zijn. Dit is grotendeels afhankelijk van hoe de samenwerkende ouders er samen in slagen een goede ouderrelatie te behouden tijdens en na de scheiding. De wijze waarop ouders met elkaar en naar de kinderen toe met de scheiding omgaan is voor de kinderen van levensbelang.

Het ‘paraplu-gesprek’

Uit de praktijk blijkt dat kinderen er het meeste baat bij hebben als ouders samen aan hun kinderen vertellen dat zij gaan scheiden: de gezamenlijke scheidingsmelding. Deze gezamenlijke scheidingsmelding samen met de kinderen is het ‘paraplu-gesprek’. Dit ‘paraplu-gesprek’ is heel erg noodzakelijk voor de juiste verwerking van de scheiding door de kinderen. Tijdens dit gesprek vertellen de ouders samen aan de kinderen dat ze gaan scheiden. Tegelijkertijd vertellen de ouders dat zij beiden de uitdrukkelijke wens hebben een goede, liefdevolle relatie met de kinderen te willen behouden. Hierbij worden eventuele onjuiste veronderstellingen en misverstanden rechtgezet. In het gesprek krijgen de kinderen ruimschoots de gelegenheid om te reageren op de boodschap van de aanstaande scheiding. Vaak komt de ‘scheidingsboodschap’ zelf niet als verrassend over op de kinderen. De kans is groot dat ze zelf al nagedacht hebben over een aantal zaken. Nodig de kinderen uit deze gedachten en wensen naar voren te brengen.

Hoe pakken de ouders een ‘paraplu-gesprek’ aan?

Kies een moment uit waarbij alle gezinsleden niet gestoord (kunnen) worden en neem ruim de tijd voor dit gesprek. Het is ook prettig als de ouders na het gesprek de tijd nemen om te kijken wat het gesprek bij de kinderen (afzonderlijk) teweeg heeft gebracht. Een moment vlak voor het weekend zou een goed moment kunnen zijn het ‘paraplu-gesprek’ aan te gaan, bijvoorbeeld de vrijdagavond. Zorg als ouders ervoor in her verdere verloop van dat weekend dat jullie als ouders ruim beschikbaar zijn voor de kinderen en hun eventuele vragen en/of zorgen. Kijk zelf hoe de kinderen ermee omgaan en ga het gesprek aan om na te gaan of de kinderen zelf nog vragen hebben of ergens mee zitten. Herhaal dit in de komende tijd, zodat de kinderen in de gelegenheid zijn om hun vragen, gevoelens en eventuele zorgen te uiten. Het liefst in een vast patroon.

Hoe voeren jullie als ouders een goed ‘paraplu-gesprek’?

We geven jullie als ouders graag een aantal tips:

  • Voer het gesprek samen én bereid het gesprek samen voor. U blijft beiden ouders, ook na de scheiding. Oefen het ‘paraplu-gesprek’. Bedenken hoe het gesprek zal gaan verlopen is heel iets anders dan het daadwerkelijk voeren. Door samen te oefenen en de scheidingswoorden uit te spreken halen jullie de scherpte uit het komende gesprek. De opkomende emoties tijdens het oefenen dragen bij tot bewustwording van deze eigen emoties. Wellicht zijn jullie als ouders hierdoor beter in staat de emoties te beheersen wanneer jullie daadwerkelijk met de kinderen in gesprek gaan over de scheiding.
  • Zorg dat jullie overeenstemming hebben over de reden van de scheiding, voordat jullie de kinderen vertellen dat jullie gaan scheiden. Hierdoor ontstaan er tijdens het gesprek geen onnodige verrassingen.
  • Ga met de kinderen niet diep in op de reden van de scheiding, vanzelfsprekend rekeninghoudend met de leeftijden van de kinderen. Volwassenen bepalen om te gaan scheiden, niet de kinderen. Dit is iets tussen jullie als partners, waarbij eenieder ook een geheel andere beleving kan hebben. Ga respectvol en fatsoenlijk om met de beleving van de ander. Houd de reden op het niveau van de kinderen. Niet zozeer: ‘mama/papa is verliefd op een ander’ maar eerder: ‘we merken dat we niet meer gelukkig zijn wanneer we samen zijn’.
  • Voer het gesprek op een plek waar de kinderen zich veilig voelen. Dit geeft de kinderen de gelegenheid zich vrij te uiten.
  • Het is natuurlijk prima om de eigen emoties te tonen tijdens het ‘paraplu-gesprek’, maar reguleer zo goed als mogelijk de intensiteit. Door het tonen van jullie eigen emoties nodigen jullie de kinderen ook uit hun emoties te laten blijken en dat dat okay is. Het is herkenbaar voor kinderen om gevoelde tranen ook te laten zijn en benoem dan dit gevoel: ‘ik vind het moeilijk en ben er zelf verdrietig van’. Maak samen als ouders helder dat jullie de ouders zijn en dat ouders kinderen troosten, niet andersom.