Hoe is de verdeling bij een scheiding als u niet gehuwd was?

Gepubliceerd op 29-08-2016 door de Scheidingsplanner

De verdeling bij uit elkaar gaan bij geen huwelijk

De manier waarop u heeft samengeleefd, is bepalend voor de wettelijke richtlijnen die van toepassing zijn bij de verdeling van uw bezittingen en schulden. Wanneer u met elkaar heeft samengewoond, is de verdeling afhankelijk van of u samengewoond heeft met of zonder samenlevingscontract. Als u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan dan is de verdeling afhankelijk van het feit of u dat met of zonder partnerschapsvoorwaarden heeft gedaan.

Samenwonend met samenlevingscontract

U en uw ex-partner moeten de gezamenlijke bezittingen en schulden verdelen zoals u heeft afgesproken in het samenlevingscontract. 

Zonder samenlevingscontract

U kunt de gezamenlijke bezittingen naar eigen inzicht met uw ex-partner verdelen. Als de verdeling ongelijk is, kan dit wel fiscale gevolgen hebben, namelijk dat één van beiden wellicht met schenkingsrecht te maken krijgt.

Lees meer over samenleving beëindigen.

Met partnerschapvoorwaarden

Bij een geregistreerd partnerschap met voorwaarden, hangt het van de voorwaarden af wie welke bezittingen krijgt. En welke waarde eventueel verrekend moet worden. Voor de bezittingen en schulden waar u samen met uw ex-partner al eerder afspraken over heeft gemaakt en die zijn vastgelegd in de notariële voorwaarden, houdt u zich aan die afspraken.

Zonder partnerschapvoorwaarden

Bij een geregistreerd partnerschap zonder voorwaarden hebben u en uw ex-partner ieder recht op de helft van alle bezittingen. U en uw ex-partner zijn beiden ook aansprakelijk voor de helft van de schulden.

Terug naar boven