Herberekenen alimentatie

Gepubliceerd op 12-06-2019 door de Scheidingsplanner

Betaal ik te veel alimentatie?
U kent het misschien wel: een aantal jaren geleden bent u gescheiden en de afspraken zijn vastgelegd in een convenant. De situatie waarop toentertijd de alimentatie is berekend, is inmiddels echter niet meer hetzelfde. Ondanks alle goede afspraken over de alimentatie kan er van alles gebeuren waardoor de alimentatie opnieuw bekeken en berekend moet worden.

Zowel persoonlijke als financiële wijzigingen kunnen dus invloed hebben op de berekende alimentatie. Bijvoorbeeld een wijziging in het inkomen, het anders vormgeven van de zorgverdeling, het krijgen van een nieuwe relatie of de geboorte van een nieuw kindje. U kunt zich dan afvragen: “Betaal ik te veel alimentatie?”

Betalen op basis van draagkracht
Op dit soort momenten is het van belang dat u een herberekening laat maken. Bij een alimentatieberekening spelen twee factoren een rol: de behoefte en de draagkracht. De behoefte van zowel de kinderen als van uzelf wordt tijdens de scheiding vastgesteld. Deze behoefte blijft namelijk in stand gedurende de periode van de alimentatieverplichting. Uiteraard met inachtneming van de jaarlijkse indexatie. Bij de herberekening speelt de draagkracht een belangrijke rol. Wat heeft u vandaag en morgen in uw portemonnee.

Meer of minder betalen
Bij een herberekening maken wij inzichtelijk hoe in de nieuwe situatie de kinderkosten verdeeld moeten worden en hoe de partneralimentatie er eventueel uit gaat zien. De herberekening geeft u inzicht of de overeengekomen alimentatie (nog) kloppend is. Aan de hand van de uitkomst kunt u dus bepalen of u niet te veel alimentatie betaalt of dat u juist iets meer zou moeten betalen.

Voorbeeld gewijzigde situatie
Onlangs kwam er een ex-echtpaar bij ons langs omdat hun situatie veranderd was. Zij hadden in hun convenant vastgelegd dat er dan een herberekening van zowel de partner- als kinderalimentatie uitgevoerd werd. Bij hun speelde dat hun oudste kind achttien geworden. Ouders ontvangen geen kindgebonden budget meer op het moment dat een kind deze leeftijd bereikt. Echter, vanaf eind 2015 moet het kindgebonden budget, inclusief de eventuele alleenstaande ouderkop, bij de draagkracht van de ontvanger opgeteld worden. De ouder die dit ontvangt is de ouder waarbij het betreffende kind ingeschreven staat, in dit voorbeeld de moeder.

Aanpassing kinder- en partneralimentatie
Na het wegvallen van het kindgebonden budget voor het oudste kind, klopte de berekende draagkrachtverhouding ten aanzien van de kinderkosten niet meer. Na herberekening en correctie hiervan, bracht dit ook weer veranderingen met zich mee in de eerder vastgestelde partneralimentatie. De nieuwe uitkomsten zijn vastgelegd in een aanvullend convenant. Het ex-echtpaar was gerustgesteld, zo gaven zij aan, nu ze zeker wisten dat de alimentatie weer helemaal conform de normen en richtlijnen was vastgesteld.

De herberekening van partneralimentatie
Wij ervaren vaak dat partneralimentatie veel emoties losmaakt in het scheidingstraject. Meestal omdat er volkomen verkeerde en afwijkende ideeën en verwachtingen bestaan. De ene partij vindt het bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat er partneralimentatie wordt betaald. De andere partij kan dat echter nogal eens een volledig misplaatst idee vinden. En kom dan maar eens tot een vergelijk. Ook bij een herberekening van de partneralimentatie kunnen deze emoties nog wel eens blijven doorwerken. Dat het ook anders kan, blijkt uit dit praktijkvoorbeeld.

Startpunt partneralimentatie berekenen
Een aantal jaren geleden besloten Frans en Marieke te gaan scheiden. Ze hadden geen kinderen, dus alleen de partneralimentatie was een punt van overleg. Marieke had een goedbetaalde functie. Frans was voor de tweede keer in korte tijd zijn baan verloren. Hij was op zoek naar een nieuwe uitdaging, maar in 2013 was dit niet eenvoudig. Wij starten vaak eerst met een zo neutraal mogelijke berekening. De Trema-normen passen wij hierbij zo goed mogelijk toe. Deze eerste berekening kunt u vooral zien als een neutrale meting. Een meting gebaseerd op een model dat veel rechters en advocaten al jarenlang als ‘wettelijke’ norm hanteren. Het model is echter niet wettelijk. De uitkomsten van dit model gebruiken wij daarom veelal als uitgangspunt voor verder overleg.

Uitkomst partneralimentatie Frans en Marieke
Bij Frans en Marieke passeerden tijdens het overleg alle argumenten uitgebreid de revue. Hierdoor hebben zij een goed afgewogen beslissing kunnen nemen. Een beslissing waar zowel Frans als Marieke zich in konden vinden. Frans ging, in afwijking van de Trema-normen, partneralimentatie ontvangen van bruto ongeveer € 870,00 per maand. Ook zijn er randvoorwaarden vastgelegd. Zoals dat als Frans weer een baan zou vinden, zijn eigen inkomsten dan van invloed zou kunnen zijn op een herberekening van de partneralimentatie. Eind goed, al goed!

Aanleiding herberekening partneralimentatie
Kortgeleden heeft Marieke weer met ons contact gezocht. Zij gaf aan dat een herberekening van de partneralimentatie noodzakelijk was. Sinds 2013 was het namelijk het nodige veranderd in haar situatie. Marieke was inmiddels langdurig ziek en zij ging op niet al te lang termijn haar baan verliezen. Hierdoor moest zij gaan terugvallen op een uitkering. Marieke en Frans hadden al met elkaar contact gehad over de nieuwe situatie van Marieke. Na dit overleg was Frank bereid om mee te werken aan de herberekening van de partneralimentatie.

Uitkomst herberekening partneralimentatie
Frans heeft allereerst zijn inkomensgegevens beschikbaar gesteld. Daarnaast wilde hij ook delen in de kosten die gemoeid waren met de herberekening van de partneralimentatie en de vastlegging van de nieuwe afspraken. De herberekening toonde aan dat de draagkracht voor de partneralimentatie van Marieke nog slechts zeer gering was. Ook nu kwamen Frans en Marieke snel tot een besluit. Frans zag af van partneralimentatie, niet in de laatste plaats omdat Marieke tijdens de scheiding bereid was geweest hem in die lastige periode zonder werk te ondersteunen. Wij hebben voor hun een aanvullend convenant opgesteld, dat door beiden is ondertekend.

Het is altijd mogelijk om in onderling overleg de herberekende alimentatie door te voeren. Hierbij adviseren wij echter wel om de afspraken vast te leggen in een (aanvullend) convenant. Indien u niet in onderling overleg tot bepaalde afspraken kan komen, is het daarnaast mogelijk om een verzoekschrift tot wijziging van de alimentatie in te laten dienen bij de rechtbank.

Indien u meer informatie wilt over een herberekening, neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek.