De berekening van kinderalimentatie

Gepubliceerd op 10-08-2017 door de Scheidingsplanner

Inhoudsopgave kinderalimentatieberekening

> Hoe wordt de kinderalimentatie berekend?
> Uitgangspunten berekening kinderalimentatie
> Eigen aandeel in berekening kinderalimentatie
> Kindgebonden budget

Hoe wordt de kinderalimentatie berekend?

Na scheiding blijft u samen verantwoordelijk voor de kinderen, zowel voor de zorg als voor de financiën. Het is natuurlijk erg belangrijk dat uw kinderen op financieel en emotioneel gebied zo min mogelijk merken van de scheiding. Indien u zich wendt tot de Scheidingsplanner zal uw adviseur een duidelijke en transparante berekening maken van de kosten en hoe deze verdeeld moeten worden. In dit artikel leggen wij u uit hoe een dergelijke berekening wordt gemaakt.

Uitgangspunten berekening kinderalimentatie

Kort gezegd komt de huidige systematiek voor de berekening van de kinderalimentatie op het volgende neer:

  • Het netto (gezins)inkomen tijdens het huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen wordt berekend aan de hand van uw inkomensgegevens, vaak uw jaaropgave(n);
  • Aan de hand van dit netto inkomen worden de kosten voor de kinderen bepaald. Dit wordt de behoefte genoemd;
  • Uw mogelijkheid om bij te dragen in de kosten van de kinderen wordt bepaald aan de hand van een tabel. Dit wordt uw draagkracht genoemd;
  • De kosten van de kinderen worden over u beiden verdeeld op basis van de draagkracht die uit stap 3 blijkt. Als uw totale draagkracht te laag is om de totale kosten voor de kinderen te betalen, draagt u beiden de helft van het verschil extra bij. Bij de verdeling van de kosten wordt rekening gehouden met het verblijf van de kinderen bij de ene of de andere ouder;
  • Als laatste volgt een zogenaamde 'aanvaardbaarheidstoets'. Daarbij wordt beoordeeld of de uitkomst van de stappen 1 tot en met 4 tot acceptabele uitkomsten leidt. Als dat niet zo is, kan het gevonden bedrag worden gecorrigeerd.

Eigen aandeel in berekening kinderalimentatie

Voor de bepaling van de kinderalimentatie voor kinderen tot 18 jaar wordt meestal uitgegaan van de zogenaamde ‘Nibud Werkgroep Alimentatienormen’. Bij het vaststellen van de kinderkosten, wordt rekening gehouden met de ontvangen kinderbijslag. De kosten die resteren na aftrek van de kinderbijslag, wordt het ‘eigen aandeel in de kosten van kinderen’ genoemd. Dit eigen aandeel in de kosten van kinderen wordt berekend met tabellen op basis van uw netto besteedbaar inkomen, voor de scheiding en de huidige leeftijd van de kinderen. Het ‘eigen aandeel’ dienen de ouders gezamenlijk te dragen, naar verhouding van draagkracht.

Kindgebonden budget

Afhankelijk van de situatie na de scheiding kan de verzorgende ouder recht hebben op een kindgebonden budget en alleenstaande ouderkop. De omvang hiervan is afhankelijk van het inkomen en het vermogen van de betrokken ouder. Als recht bestaat op een kindgebonden budget, wordt deze tegemoetkoming meegenomen in de draagkracht van de ontvanger. Tot sinds 2015 werd dit, net als de kinderbijslag, van de kinderkosten afgetrokken ter berekening van het ‘eigen aandeel’. Indien uw kinderalimentatie reeds is vastgesteld voor 2015 en u hier niets meer aan heeft gewijzigd, kan dit eventueel reden zijn om de alimentatie opnieuw te (laten) berekenen.

Terug naar boven