APK voor je scheiding

Gepubliceerd op 30-10-2018 door de Scheidingsplanner

De gemeente Rotterdam is in 2016 met een proef begonnen om te zorgen dat gemaakte afspraken bij een scheiding (beter) worden nagekomen. Deze zogenaamde ‘echtscheidings-APK’ heeft tot doel minder scheidingen te laten uitmonden in een onnodige en vervelende vechtscheiding.

Het in overleg maken en schriftelijk vastleggen van afspraken vanuit bemiddeling leidt nog niet tot automatische naleving ervan door scheidende partijen. Het gevaar van alsnog in een vechtscheiding te geraken met ingrijpende gevolgen ligt op de loer. 

Want dat een vechtscheiding zeer negatieve gevolgen heeft voor de partners, maar vooral ook voor de kinderen, dat weet iedereen. Voorkomen dus, zo’n vechtscheiding!

De Rotterdamse proef van enkele jaren komt er in de praktijk op neer dat een aantal pas gescheiden stellen na een jaar een gesprek aangaat met een onafhankelijke deskundige. Die bekijkt of de destijds gemaakte afspraken worden nagekomen of dat verdere begeleiding gewenst is. Deskundigen zijn zeer enthousiast over dit initiatief, zoals bijvoorbeeld de vele scheidingsbemiddelaars van de landelijke Vereniging De Scheidingsplanner. Een jaarlijkse gesprek als soort van ‘APK’ werkt preventief en zal op deze manier ook op de lange termijn veel onrust, bijkomende stress en onnodige ellende voorkomen. 

Wie nu vanuit gezamenlijke belangen bekeken in een echtscheiding wil komen tot faire en acceptabele oplossingen is al sinds 2006 bij De Scheidingsplanner aan het goede adres. Voor een uitgebreide scheidingscheck, een helder financieel plan en een goed ouderschapsplan. Kortom, voor een goede en gedegen basis voor een nieuwe toekomst!