Alimentatieverplichtingen en het coronavirus

Gepubliceerd op 02-04-2020 door de Scheidingsplanner

Inhoudsopgave corona & alimentatieverplichtingen

> Onzekere tijden door het coronavirus
> Waar kun je als ondernemer tegenaan lopen?
> Behoefte en draagkracht belangrijke factoren
> Wat kun je doen?
> Wat als mijn ex-partner niet wil meewerken?

Onzekere tijden door het coronavirus

Momenteel hebben we allemaal te maken met de ontwikkelingen en de onzekerheden rondom het coronavirus , maar ook met economische gevolgen die dit met zich meebrengt. Als je in loondienst bent, kun je te maken krijgen met inkomensverlies. Bedrijven moeten tijdelijk hun deuren sluiten, waardoor er banen op de tocht komen te staan. Daarnaast zijn het vooral ook onzekere tijden voor zzp'ers en ondernemers, omdat er een groot verschil kan ontstaan in vraag, uitvoering en dientengevolge omzet.

Waar kun je als ondernemer tegenaan lopen?

  • Een verlaging van de omzet kan leiden tot financiële problemen, bijvoorbeeld ten aanzien van vaste lasten zoals huur en hypotheek. Maar uiteindelijk ook met betrekking tot de alimentatieverplichting jegens de ex-partner of kinderen. Die loopt namelijk zonder tussentijdse aanpassingen gewoon door.
  • De draagkracht van een ondernemer wordt in de regel gebaseerd op basis van een te verwachten winst. Maar wat als deze winst door de huidige situatie niet realiseerbaar is en je door de betaling van de alimentatie in liquiditeitsproblemen komt?

Behoefte en draagkracht belangrijke factoren alimentatieberekening

Bij een alimentatieberekening spelen twee factoren een rol, namelijk de behoefte en de draagkracht. De behoefte van zowel de kinderen als van jezelf moet ten tijde van de echtscheiding worden vastgesteld. Deze behoefte blijft immers, met inachtneming van de jaarlijkse indexatie, gelijk gedurende de periode van de alimentatieverplichting. Bij de herberekening speelt de draagkracht een belangrijke rol: wat heb je vandaag en morgen in je portemonnee.

De hoogte van de alimentatie is dus door de draagkracht veranderlijk. Het alimentatiebedrag kan bijvoorbeeld wijzigen op het moment dat jouw financiële situatie wijzigt, waardoor de overeengekomen alimentatie niet meer aan de wettelijke maatstaven voldoet.

Wat kun je doen?

Ons advies is altijd om eerst in gesprek te gaan met je ex-partner om eventueel in onderling overleg met hem/haar tot een (tijdelijke) regeling te komen. Indien jouw ex-partner begrip heeft voor de situatie, kun je de alimentatie tijdelijk herzien. Dit kan worden vormgegeven in een algehele opschorting, maar wellicht ook in de vorm van een verlaging. Beiden situaties kunnen tegen elkaar afgewogen worden en hopelijk kun je hierdoor met elkaar tot een oplossing komen. Uiteraard kunnen de adviseurs van de Scheidingsplanner hierin voor jou bemiddelen. Ook kunnen we eventueel een herberekening van de alimentatie uitvoeren aan de hand van jouw huidige situatie. De (tijdelijke) afspraken kunnen we daarna voor je vastleggen in een aanvullende overeenkomst.

Wat als mijn ex-partner niet wil meewerken?

Als jouw ex-partner onverhoopt niet wil meewerken aan een tijdelijke oplossing, dan kunnen wij jouw ex-partner aanschrijven. Dit wil over het algemeen wel helpen om jouw ex-partner in beweging te krijgen. Wanneer deze poging succesvol is, kunnen wij de (tijdelijke) afspraken met het eventueel opnieuw berekende alimentatiebedrag vastleggen in een aanvullende overeenkomst.

Toch zijn er helaas altijd gevallen bekend waarin helemaal geen medewerking wordt verleend. Mocht dit zo zijn, dan staat altijd als uiterste middel de gang naar de rechter open. Per situatie moet bekeken worden of dit tot de mogelijkheden behoort en of deze stap als zinvol wordt beschouwd. In deze huidige crisistijd is dit echter eigenlijk geen optie. Een procedure via de rechter kan vaak maanden in beslag nemen en al helemaal tijdens deze coronacrisis. Als je door jouw huidige financiële situatie snel moet handelen, valt deze mogelijkheid dus al snel af. De beste keuze is dan toch er samen uitkomen met hulp van de Scheidingsplanner. Met behulp van mediation en het geven van financieel inzicht aan beide ex-partners kunnen we meestal veel voor je betekenen. 

Hulp nodig?

Wij hopen natuurlijk dat je niet in de betalingsproblemen komt ten aanzien van de alimentatieverplichting. Als dit onverhoopt wel het geval is en je hebt hier vragen over, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Terug naar boven