Aantal scheidingen na vakantieperiode groter

Gepubliceerd op 01-08-2019 door de Scheidingsplanner

Onbezorgd op vakantie?

Vakantie, niet iedereen kijkt er naar uit. Veel gezinnen hebben vakantiestress, die voort kan komen uit een al sluimerend relatieconflict, dat zaken als sport, werk, sociale contacten en individuele bezigheden in het dagelijkse leven naar de achtergrond is verdrongen.

Als een relatie al spanningen kent, nemen die spanningen vaak juist roe tijdens de vakantie. De druk om 'gezellig te moeten doen' en het 24 uur per dag in elkaars omgeving zijn, eisen dan hun tol.

Soms wordt de vakantieperiode gezien als een laatste mogelijkheid om de relatie nog te redden. Onder het mom van 'laten we het nog een keer proberen' en 'we kunnen de kinderen hun vakantie niet ontnemen' worden koffers tegen beter weten in gepakt. Soms tegen beter eten in.

Conflicten kunnen tijdens de vakantie escaleren

In plaats van rust te brengen, zorgt een vakantie er dan voor dat conflicten escaleren en opgespaarde irritaties hun weg naar buiten vinden. Partners realiseren zich dat hun relatie niet meer te redden is. Zij besluiten na de vakantie uit elkaar te gaan. Een heftige beslissing, zeker als er kinderen bij betrokken zijn

Gevolgen beslissing scheiding

Juist als emoties de overhand dreigen te nemen, is het belangrijk dat je je realiseert dat er bij een scheiding een groot aantal praktische zaken geregeld moet worden. Zoals:

  • Waar ga je wonen? Moet de woning verkocht worden of kan een van de partners de woning misschien overnemen?
  • Welke afspraken moeten er gemaakt worden over de kinderen? En welke financiële afspraken moeten hierover gemaakt worden?
  • Moet er een partneralimentatie worden afgesproken en wat betekent dat voor het inkomen van beide partners na de scheiding?

Je vindt hier meer informatie over op 'Scheiden en de financiën'.

Neem de beslissing om te gaan scheiden overigens nooit alleen maar uit emotie. Een scheiding heeft veel impact op je leven, denk dus goed na over het vraagstuk 'Scheiden of blijven'.

Zoek hulp bij de scheiding

Een scheiding kent veel gevolgen. Scheidende mensen geven aan dat zij het lastig vinden om het overzicht te bewaren en om samen afspraken te maken. Door onvoldoende kennis over rechten en plichten vinden zij vooral het afwikkelen van de financiën een moeilijk vraagstuk. Een Scheidingsplanner kan je helpen bij het nemen van beslissingen over deze zaken. Door beide partners inzicht te geven in de financiële gevolgen van de scheiding kan er sneller overeenstemming ontstaan. Je regelt sámen de zaken. Beslissingen worden je niet opgelegd of worden niet afgedwongen. En daarmee neemt de houdbaarheid van de door jullie genomen beslissingen sterk toe.

Terug naar boven