Bel ons
085-487 12 00

werkdagen van 9:00 - 17:00

Alimentatie

U heeft besloten niet meer verder te willen gaan met elkaar of legt zich neer bij de beslissing van uw partner om te scheiden. Na de echtscheiding blijft u echter wettelijk verplicht om financieel voor elkaar en uw eventuele kinderen te zorgen.

Kinderalimentatie
Voor de kinderen bent u beiden, naar draagkracht, onderhoudsplichtig. U bent minder vrij om wat betreft de kinderalimentatie afwijkende afspraken te maken. Kinderen hebben recht op alimentatie tot ze 21 jaar zijn of nog langer indien ze bijvoorbeeld studerend of behoeftig zijn.

Partneralimentatie
Met partneralimentatie draagt degene met het hoogste inkomen bij aan de kosten van levensonderhoud voor de partner met het laagste inkomen. partneralimentatie is alleen wettelijk verplicht bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. De maximale duur van partneralimentatie is 12 jaar, maar de wetgever is voornemens deze duur in te perken en meer te kijken naar de eigen verdiencapaciteit van de partners. Hoeveel en hoelang u partneralimentatie moet betalen of kunt ontvangen is in onderling overleg af te spreken. U kunt met uw partner afspreken om geen alimentatie aan elkaar te betalen. Dit moet u dan wel vastleggen in het convenant. De hoogte van de partneralimentatie kan ook van invloed zijn op de afspraken die zijn gemaakt over de gezamenlijke woning. De Scheidingsplanner geeft u graag inzicht in uw mogelijkheden en situatie.